½ andel i LN-KAP til salgs

Min flygertid med acromaskinen LN-KAP er over. Så da ønsker jeg at noen andre kan overta min andel i dette andelslaget (½ andel).
Dette andelslaget har flere meget aktive og dyktige medlemmer og flymaskinen blir driftet på en meget god måte. Aktive flygere kan nå være med på dette videre og ta del av andelslagets fordeler.
Interesserte bes å ta kontakt med Torgeir Apalset på tlf. 916 54 938.