AIC om bærbart elektronisk utstyr i småfly.

TilsynetLuftfartsilsynet har gitt ut AIC-N 12/15 som gjelder installasjon og bruk av elektroniske enheter ombord i småfly. I innledningen står det:

Luftfartstilsynet mottar en rekke henvendelser om bruk av bærbart elektronisk utstyr i luftfartøy, og vil med denne AIC klargjøre hva som gjelder. Med bærbart elektronisk utstyr menes f.eks. GoPro kamera, GPS, nettbrett eller mobiltelefon. Et samlebegrep for dette utstyret er «Portable Electronic Device (PED)». Informasjonen gjelder privatflyging.

Du kan lese AIC 12/15 her.