Kategoriarkiv: Juridiske betingelser

Juridiske betingelser.

Rettighets- og ansvarserklæring.

Innhold og utforming av NRFs hjemmesider er beskyttet av lov av 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk med videre (Åndsverkloven). Bruk utover hva Åndsverkloven tillater krever forutgående skriftlig samtykke fra Nedre Romerike Flyklubb.

For spørsmål om bruk av innhold fra NRFs hjemmesider, vennligst kontakt Dag Kjetil Øyna.

NRF etterstreber at innholdet på hjemmesidene er korrekt og oppdatert, men påtar seg ikke ansvar for eventuelle tap eller problemer slike feil måtte forårsake. Særlig vil NRF minne piloter om at ingen informasjon på NRFs hjemmesider er beregnet til operativ bruk. Således må all informasjon om flyplasser etc. sjekkes i AIP.

NRF tar ikke ansvar for innhold på andres hjemmesider, som det enten er lenket til eller vist til på NRFs hjemmesider eller som lenker eller henviser til NRFs hjemmesider.