NLFs smittevernveileder

Viktige punkter for praktisk Smittevern
Utdrag fra smittevernveileder for luftsporten under covid-19-utbruddet 2020.