Er ENTOs PPR-regler for strenge?

ENTO har innført regler om PPR som NLF oppfatter som en ulovlig innskrenking av «fri ferdsel».  NLF har derfor tatt kontakt med ENTO med sikte på få opphevet begrensningene, men ber om at flyklubbene enn så lenge lojalt benytter PPR slik ENTO har krevet.

For å lese NLFs brev til klubbene og henvendelsen til ENTO som begge er gjengitt nedenfor, må du være innlogget: