Flystripa på Vermundsjøen

Thomas Midtsund forteller at det foreløpig ikke har vært mulig å brøyte flystripa på Vermundsjøen. Isen er tykk nok, men det er luftlag imellom som gjør det vanskelig.
Han sier likevel at de lever i håpet, og  at de har satt opp fly-in gudstjeneste søndag 10. mars kl 13:00.