Fullt hus på Klubb-PFT 2. mars

Full sal på kveldens PFT teori med 30 deltakere.

Engasjerte og gode diskusjoner under gjennomgang av Årets Tema.

Det demonstrerer med tydelighet hvor mye mer utbytte vi får av fysisk deltagelse versus Teamsmøte.

Til dere som etterlyser PFT teori på Teams:

Dere bør kunne klare å prioritere å stille på en av de kveldene som er satt opp.

PFT teori på Teams er ingen fullgod erstatning og var kun ment som en nødløsning under Covid 19- pandemien.

Håper vi ser resten av dere aktive piloter på de gjenværende kvelder.

Flyskolen