Klubbens Coronatiltak

Covid-19-forskriften regulerer vår virksomhet. Sjekk NLF’s hjemmeside – «Forvirret av Coronaregler».  Flyging med fullvaksinerte: Ingen begrensninger. Flyging med voksne fra egen region: Ingen begrensning, men munnbind bør brukes. Flyging med ungdom (under 20) frarådes med mindre de er fra egen kohort, men under tvil ok med 1 pax med munnbind. 

 Følg klubbens retningslinjer nedenfor:

  1. Klubbens fly kan benyttes til privatflyging uten begrensning i antall passasjerer forutsatt at de er fullvaksinerte eller tilhører samme husholdning. For detaljert informasjon om skoleflyging, se under Flyklubben > COVID-19 i dokumentarkivet. Følg Folkehelseinstituttets anbefalinger og vær nøye med hygiene (vask hendene godt før og etter flyging).
  2. Benytt bare personlige headset.
  3. I klubbhytta må munnbind benyttes hvis andre enn fullvaksinerte er til stede og god avstand ikke kan opprettholdes. Vask/sprit hender.
  4. Dersom du eller noen i husstanden din er i karantene eller isolasjon, eller har symptomer på sykdom, skal du ikke benytte flyene eller klubbhytta.
  5. Følg ellers myndighetenes råd om hygiene, avstand til andre osv. Rådene finnes på helsenorge.no.

Vi lever i regimet Low og Moderate Risk.