Klubbens Coronatiltak – oppdatert pr. 17.05.2020

Myndighetene har nå endret covid-19-forskriften og NLF har oppdatert smittevernveilederen for flyskolevirksomhet. Det innebærer at skoleflyging nå kan gjennomføres med maks. to personer i luftfartøyet, og at privatflyging kan gjennomføres uten begrensninger på antall personer i luftfartøyet. Følg klubbens retningslinjer nedenfor:

  1. Klubbens fly kan benyttes til privatflyging uten begrensning i antall passasjerer. For detaljert informasjon om skoleflyging, se under Flyklubben > COVID-19 i dokumentarkivet. Følg Folkehelseinstituttets anbefalinger og vær nøye med hygiene (vask hendene godt før og etter flyging).
  2. Benytt bare personlige headset.
  3. Opphold i klubbhytta skal begrenses til et minimum. Det betyr at klubbhytta skal brukes til å gjennomføre planlagt flyging da PC-tastatur og øvrig inventar er mulige smittekilder. Sosiale sammenkomster bør foregå utendørs på terrassen. Hold minimum én meter avstand mellom hverandre.
  4. Dersom du eller noen i husstanden din er i karantene eller isolasjon, eller har symptomer på sykdom, skal du ikke benytte flyene eller klubbhytta.
  5. Følg ellers myndighetenes råd om hygiene, avstand til andre osv. Rådene finnes på helsenorge.no.