Klubbens Coronatiltak

Covid-19-forskriften regulerer vår virksomhet. Sjekk NLF’s hjemmeside – «Forvirret av Coronaregler». Det innebærer at skoleflyging kan gjennomføres med maks. to personer i luftfartøyet, og at privatflyging kan gjennomføres uten begrensninger på antall personer i luftfartøyet forutsatt at de tilhører samme husholdning, eller i fly hvor en meters avstand kan opprettholdes.

 Følg klubbens retningslinjer nedenfor:

  1. Klubbens fly kan benyttes til privatflyging uten begrensning i antall passasjerer forutsatt at de tilhører samme husholdning. For detaljert informasjon om skoleflyging, se under Flyklubben > COVID-19 i dokumentarkivet. Følg Folkehelseinstituttets anbefalinger og vær nøye med hygiene (vask hendene godt før og etter flyging).
  2. Benytt bare personlige headset.
  3. Opphold i klubbhytta skal begrenses til et minimum. Munnbind skal benyttes og maks fire personer samtidig. Det betyr at klubbhytta  kun skal brukes til å gjennomføre planlegging/brief av flyging. Sosiale sammenkomster skal foregå utendørs eksempelvis på terrassen. Hold minimum to meter avstand mellom hverandre. Vask/sprit hender.
  4. Dersom du eller noen i husstanden din er i karantene eller isolasjon, eller har symptomer på sykdom, skal du ikke benytte flyene eller klubbhytta.
  5. Følg ellers myndighetenes råd om hygiene, avstand til andre osv. Rådene finnes på helsenorge.no.

Vi lever i regimet Low og Moderate Risk.