Melding til alle som flyr Aquila

I perioden hvor det er vedlikehold på UL91-anlegget på Kjeller er det viktig at vi har kontroll på hvor mye Aquilaene flys på 100LL. Derfor: Når det fylles 100LL på NRA/NRC, noter volumet i loggboka i kolonnen for tach-tid. 

Hvis dere fyller UL91 på en annen flyplass er det ikke nødvendig å notere dette. Notér kun volum av 100LL.

PS: husk å sjekke at telleren på fuelpumpa er nullstilt slik at du leser av riktig verdi!