Ny instruktør i klubben

Jacek Feliks Matyja
fullførte sin instruktørstandardisering onsdag 17. november og er nå autorisert instruktør i NRF Flyskole.
 
Velkommen i instruktørkorpset!
 
Flyskolen