Ny instruktør i klubben

Frank James Wilson er kommet inn som instruktør – CRI – på Cessna og Aquila.  Han flyr PFT, modellutsjekk, klubbutsjekk og trening til gjenopptaking av SEP- rettighet. 

Du finner kontaktdata for ham og de andre instruktørene i kontaktlista.