Nye timepriser fra 6. april

Grunnet kostnadsnivået og spesielt bensinprisen har vi behov for en justering av timeprisene.
 
Nye timepriser fra 6. april er:
LN-NRA og LN-NRC: kr 1656,-
LN-NRF: kr 1992,-
LN-NRO: kr 2076,-
 
Timeprisen på Cub (LN-ACJ og LN-ACL) holdes uendret:
LN-ACJ og LN-ACL: kr 1380,-