Nye timepriser og endring av flyparken

LN-RAL er ikke lenger tilgjengelig for leie, da flyet nylig har blitt solgt.
 
Styret følger med på bruken av våre fly og vil vurdere andre alternativer ved behov. Hittil i år har det vært en del ledig tid på flere av flyene våre, men meld gjerne ifra til klubben om dere opplever dårlig kapasitet. Bruk gjerne LN-NRO til lengre turer om den er ledig, da LN-NRF også brukes til en del PPL-skoling.
 
Grunnet kostnadsnivået har vi behov for en liten justering av timeprisene.
Nye timepriser fra 20. juni er:
LN-NRA og LN-NRC: kr 1572,-
LN-NRF: kr 1872,-
 
Timeprisen på LN-NRO og Cub (LN-ACJ og LN-ACL) holdes uendret:
LN-NRO: kr 1956,-
LN-ACJ og LN-ACL: kr 1380,-
 

På grunn av prisendringen er det viktig at logging av flyging er a jour senest den 19. juni klokken 23:00. All flyging som logges etter det tidspunktet blir priset etter de nye timeprisene.

Styret