Slå ring om Kjeller

Denne høsten skal Lillestrøm kommunes folkevalgte ta stilling til hvorvidt framtidas Kjeller er med eller uten flystripe og fly i lufta. Kjellers framtid avgjøres i kommunestyresalen den 9. november. Samtidig er Riksantikvarens mulige fredning av flyplassen fortsatt under arbeid.

I samarbeid med Norges Luftsportforbund (NLF) og Kjeller Flyhistoriske Kulturpark (KFK) jobber klubbene på Kjeller nå målrettet med å påvirke politikere og vekke engasjementet til de som er for bevaring av flyplassen.

Videre arrangerer Lillestrøm kommune et debattmøte om Kjellers fremtid tirsdag 27. september 2022 kl. 17.30 i Stjernesalen i Lillestrøm kultursenter. Her vil det bli innlegg fra både Riksantikvaren, kommunen, utbyggere og flymiljøet. Vi oppfordrer alle til å delta. Her er link til arrangementet: https://www.lillestrom.kommune.no/aktuelt/nyhetsarkiv/2022/seminar-fremtidens-kjeller–ulike-stemmer-og-nyanser/

 Som tidligere opplyst lyktes vi med å få Stortinget (i juni i fjor) til å vedta at staten må presentere en permanent løsning for småflytrafikken i Oslo-området. Klubbene er tro mot strategien om å fremme veteranfly-sporet da dette har desidert størst oppslutning hos de folkevalgte i Lillestrøm kommune. Det handler mest om hva som har størst politisk gjennomslagskraft. Utviklingen av flyplassen må være på kommunens premisser, men vi har fortsatt tro på at det er mulig å bevare plassen for ordinær småflyvirksomhet etter Forsvarets behov for flystripen opphører i 2026. I møte med samferdselsmyndighetene fremfører NLF argumentet om at Kjeller er den desidert beste løsningen. Vi har også lyktes med et vedtak i Stortinget om at staten skal legge til rette for fortsatt småflyvirksomhet på Kjeller, all den tid det ikke er presentert og realisert en annen en permanent løsning. 

For alle som er opptatt av å bevare Kjeller flyplass for fremtiden blir den kommende høsten avgjørende. Dersom noen ønsker å bidra ekstra hører vi gjerne fra deg.