Viktig melding om medlemskontingenten for 2020

Fakturaer for medlemskontingenten 2020 ble sendt ut fra Luftsportforbundet i perioden 15. til 17. januar, og forfallsdatoen er 31. januar. I tillegg fikk de som meldte seg inn i klubben i november og desember i fjor faktura for 2020 ved innmelding, og noen av disse fakturaene har for lengst passert forfallsdato uten å ha blitt betalt.

Etter hva jeg har erfart ser det imidlertid ut til at ikke alle har fått med seg at de har fått faktura, uten at jeg vet hvorfor, så derfor denne meldingen.

Fakturaen finner du ved å logge deg inn i minidrett.no, og du kan også betale den der. Når du har betalt blir NLFs systemer oppdatert, men vær oppmerksom på at det kan ta et par dager før denne oppdateringen finner veien til myWebLog.

Hvis du mener at fakturaen er feil, må du kontakte Medlemsservice hos Norges Luftsportforbund snarest mulig.

Som kjent er betalt kontingent et krav for å benytte klubbens fly, både som selvstendig pilot, instruktør og som elev.

I løpet av uke 6 vil myWebLog begynne å sjekke om kontingenten er betalt før booking godkjennes, og det betyr at hvis du ønsker å booke fly er det viktig at kontingenten er betalt i god tid på forhånd.

Viktig: I noen tilfeller hender det at kontingentoppdateringen av myWebLog  «glipper» eller blir forsinket. I slike tilfeller, eller hvis det haster på grunn av planlagt flyging kan du kontakte meg pr. epost, SMS eller telefon. Hvis NLFs systemer viser at du har betalt, men mWL sier noe annet, kan jeg oppdatere mWL manuelt. Kontaktopplysninger finner du i kontaktlisten.

Vær oppmerksom på at klubbens egenandelsforsikring ikke gjelder hvis kontingenten ikke er betalt. Dette har betydning også for de som ikke flyr klubbens fly, da forsikringen gjelder for alle medlemmer som flyr fly som er stasjonert på Kjeller, forutsatt at kontingenten er betalt.

 Arne Einar Berg