Treningsprogram – akroflygingsrettighet

Dette treningsprogrammet er utarbeidet av Norges Luftsportforbund (NLF) Motorfly-seksjonen ved akroutvalget. Sammen med organisasjonshåndbok, treningshåndbok og de øvrige treningsprogrammene som den enkelte motorflyskole til enhver tid benytter, utgjør dette treningsprogrammet NLF Motorflyseksjonens skolehåndbok.

Versjon 1.1 05.05.2021