Kategoriarkiv: Flyplasser

Årskortordningen for 2022.

billettFor 2022 har klubben følgende årskortordning:

LN-ACL og LN-ACJ har årskort på Elverum, Rakkestad og Notodden.

LN-NRO, LN-NRF, LN-NRA og LN-NRC har årskort på Hamar, Elverum og Rakkestad.

LN-KAP har årskort på Elverum og Rakkestad.

I bookingkalenderen i myWebLog kan du se hvilke plasser flyet har årskort for ved å “peke” på flyet.

Treningsflyging på Torp må forhåndsbookes

Torp, Sandefjord Lufthavn (ENTO) har stor etterspørsel på treningsflyginger, både Touch and Go og Instrument Training Approaches.
 
Det er derfor et behov for å regulere disse aktivitetene noe for å unngå at mange ønsker å operere med slik trening samtidig og fordele aktivitetene utover dagen.
 
For å håndtere dette er det etablert et bookingsystem på:
 
Følgende NOTAM er sendt på forholdet:
MANDATORY SLOT BOOKING AT ENTO FOR ALL ACFT PLANNING TGL OR INSTRUMENT TRNG APCHS.
 
Sandefjord Lufthavn håper at dette vil fungere godt og at alle forholder seg til sine oppsatte tider.

PPR på Hamar flyplass – Stavsberg

Fra 01.06.2020 tok vi i bruk myPPR ved Hamar flyplass. 

PPR søker du da gjennom www.myPPR.no. Tillatelse gis som standard automatisk og umiddelbart, men dette vil løpende styres av forholdene.  

På www.myPPR.no  finner du også informasjon rundt regelverk, priser osv, lokal NOTAM osv.

Informasjon finner du også på www.hamarlufthavn.no

Endring i regelverk

Det er gjort mindre presiseringer i dokumentet.

OBS! Legg også merke til avgift ved bruk av banelys. Dette gjelder alle brukere, også de som har årskort, klubbfly osv.

Mvh
Glenn Simon Storsveen
Innlandet luftsportssenter AS.

Ikke startavgift på Skien flyplass, Geiteryggen i helgene

Fra og med 2. desember 2018 er det innført gratis startavgift for fly UNDER 2000 KG på lørdager og søndager. Alle er velkomne til å besøke Grenland Flyklubb i det store hangarbygget på østsiden av flyplassen. For de som ønsker mat så finnes det på kafeen i Terminalbygget. På vestsiden av flyplassen er det en AirBP automatstasjon for både AVGAS og Jet A1. Husk PPR på MyPPR.

Kilde: Grenland Luftsportssenter 

Rygge åpner for treningsflyging

Fra mandag 11. juni er det igjen mulig å fly på Rygge!

I første omgang får man kun fly landingsrunder, da en adgangsordning ennå ikke er etablert. Man kan med andre ord ikke gjøre en full stop, annet enn i påkommende tilfelle.

Betaling for startavgift blir via Vipps.

PPR må søkes ved hjelp av nettjenesten myPPR.

For å kunne søke PPR på Rygge må flyet være forhåndsgodkjent av Rygge Aerosenter AS.

Klubber og andre som ønsker å søke PPR for sitt fly kan kontakte Trond Strøm på 971 25 912.

I første omgang blir det kun åpnet for NLF-tilsluttede fly og NLF medlemmer, men ønsket er å utvide dette så snart noen forretningsmessige forhold er avklart.

Alle praktiske opplysninger og begrensninger som ikke står i AIP eller NOTAM ligger i myPPR.

Informasjonen i myPPR må leses nøye av den enkelte pilot.

Kilde: Facebook/Rygge Aerosenter

Rakkestad (ENRK) tar i bruk MyPPR

På hjemmesiden til ENRK under NOTAM leser vi følgende:

Vi er nødt til å gjøre noe med flygning til og fra ENRK. Derfor prøver vi MyPPR.

Det er bare å registrere seg der er veldig lettvindt å greit. Da får vi ca antal bevegelser på plassen etc. Nå i starten for dem som har årskort og befinner seg på plassen er ikke dette et must akkurat nå, men fint hvis dere prøver. Som dere sikkert har fått med dere er det mange fly som tar t/g der uten å betale noe. Det koster noen kroner å drive en flyplass, og eneste inntekter er jo.. årskort og startavgift. Skien, Geiteryggen, Notodden, Jarlsberg, Starmoen med flere bruker dette og det fungerer veldig bra. Her vil det bli lagt ut notam og info om plassen etter hvert. Håper dette vil fungere og at alle blir happy med det.

Det ligger link til MyPPR i hovedmenyen under “Planlegging”.

Rygge stenges for all sivil trafikk fra og med 1. november

Som kjent er det bestem at Rygge Sivile Lufthavn stenges fra og med 1. november, og fra da er det Forsvaret som tar over driften av flyplassen som en ren militær flyplass.

Dette betyr at vi inntil videre ikke kan benytte flyplassen til treningsformål. Det er sendt ut informasjon til instruktørene om dette, og der står det også at det jobbes med å finne ut hva dette vil bety i praksis for oss. Men inntil videre har vi ikke anledning til å benytte plassen, og heller ikke angi den som alternativ flyplass i reiseplaner.

Det vises til NOTAM, og når denne meldingen publiseres finnes følgende meldinger:

EFFECTIVE FROM 31 OCT 2016 2259 UTC: ENRY AD NOT AVBL AS ALTN FOR
CIVIL FLIGHT PLANNING PURPOSES. MIL ACFT ONLY O/R WING OPS TEL +47
77896700 OR EMAIL 139LV.WINGOPS(AT)MIL.NO : NOTAM ENRY/0062/16

AD CLSD FOR CIVIL TFC. EFFECTIVE FROM 31 OCT 2016 2359 UTC
: NOTAM ENRY/0056/16

EFFECTIVE FROM 31 OCT 2016 2259 UTC: FIRE AND RESQUE NOT AVBL FOR
CIVIL TFC. CAT H2 AVBL FOR MIL ACFT WI ATS HR OF SER. CAT 4 AVBL O/R.
CONTACT WING OPS TEL +47 77896700 OR EMAIL 139LV.WINGOPS(AT)MIL.NO 48
HR IN ADVANCE. REF AIP AD 2 ENRY AD 2.6 EFF 30 MAY 2013
: NOTAM ENRY/0059/16

EFFECTIVE FROM 31 OCT 2016 2259 UTC: NO CIVIL TRAINING FLIGHTS,
INCLUDING INSTRUMENT TRAINING, ALLOWED. MIL FIXED WING ACFT SHALL
CONTACT WING OPS TEL +47 77896700 OR EMAIL 139LV.WINGOPS(AT)MIL.NO 48
HR IN ADVANCE, REF AIP AD 2 ENRY AD 2.20 EFF 15 SEP 2016
: NOTAM ENRY/0060/16

 

Se også Artikkel i luftfart.media

Starmoen (ENSM) tar i bruk MyPPR

Fra oktober tas MyPPR i bruk ved Starmoen Flyplass (ENSM).

Fra myppr.no kan du nå søke om besøkstillatelse til plassen. Vi minner om at det er obligatorisk med PPR for besøkende fly ved ENSM. Startavgiften er for tiden 100 kr (200 kr for landingsrunder).

Vi ønsker at alle fly uten fast base på Starmoen registrerer sine bevegelser på MyPPR slik at vi kan holde orden på antall bevegelser gjennom året.

Mvh
Steinar Øksenholt
Avdelings- og Fagsjef seilflyseksjonen
Daglig leder Ole Reistad Senter
Norges Luftsportforbund
Mob: 995 77 598

Foruten Starmoen/Elverum (ENSM) er MyPPR nå innført for Skien (ENSN), Lunde (ENLU), Tønsberg (ENJB) og Notodden (ENNO).
Det ligger link til MyPPR i hovedmenyen under “Planlegging”.