Rygge åpner for treningsflyging

Fra mandag 11. juni er det igjen mulig å fly på Rygge!

I første omgang får man kun fly landingsrunder, da en adgangsordning ennå ikke er etablert. Man kan med andre ord ikke gjøre en full stop, annet enn i påkommende tilfelle.

Betaling for startavgift blir via Vipps.

PPR må søkes ved hjelp av nettjenesten myPPR.

For å kunne søke PPR på Rygge må flyet være forhåndsgodkjent av Rygge Aerosenter AS.

Klubber og andre som ønsker å søke PPR for sitt fly kan kontakte Trond Strøm på 971 25 912.

I første omgang blir det kun åpnet for NLF-tilsluttede fly og NLF medlemmer, men ønsket er å utvide dette så snart noen forretningsmessige forhold er avklart.

Alle praktiske opplysninger og begrensninger som ikke står i AIP eller NOTAM ligger i myPPR.

Informasjonen i myPPR må leses nøye av den enkelte pilot.

Kilde: Facebook/Rygge Aerosenter