Kort orientering om myWebLog og innlogging til klubbens medlemssider på nrfk.org.

Dette er en miniorientering for nye medlemmer, og for medlemmer som trenger å friske litt på hukommelsen.

 myweblogAll booking, logging og betaling for flyging med «klubbflyene» og veteranflyene skal skje i myWebLog. For andre fly som ligger i klubbens system kan det være avvikende rutiner for henholdsvis logging og betaling.

Vær også oppmerksom på at brukernavn og passord til medlemsdelen av hjemmesiden nrfk.org administreres via myWebLog.

Adresse: myweblog.se. Du finner link på hjemmesiden vår. Før du logger deg inn kan du velge mellom norsk, svensk eller engelsk tekst ved å peke og klikke på flagget øverst i høyre hjørne. Hvis du er innlogget klikker du i stedet på «tannhjulet» til venstre for navnet ditt.

Pålogging: 46-n hvor n er medlemsnummer, og under der skriver du passordet du selv har valgt.

Ved første gangs innlogging bruker du funksjonen «Jeg har glemt passordet eller brukernavnet mitt».  Den samme funksjonen bruker du for å endre passordet eller hvis du har glemt passordet ditt.

Min konto” viser deg flykontoen din.

Betaling for flyging kan gjøres via bankterminalen i klubbhytta, eller fra «Min konto» i myWebLog. Ønsker du å betale med BankAxess, VISA eller MasterCard velger du ”Betal online via Netaxept”. For å betale fra «Min konto» trenger du ditt sikkerhetsverktøy.

All betaling oppdaterer flykontoen din omgående.

Kredittgrensen fastsettes av styret, og er for tiden -1.000 kroner. Styret eller andre med fullmakt kan fastsette individuelle kredittgrenser.

Under ”Innstillinger”, som du finner ved å klikke på «tannhjulet» kan du velge hvilke typer e-postmeldinger du ønsker fra myWebLog. Her skal du også legge inn datoer for legeattest, sertifikat, språktest og rettighetsfornyelse. Gyldighetstid for PFT skal oppdateres av instruktør.

Har man sertifikat eller språkrettighet uten utløpsdato, kan man skrive * i disse datofeltene. Det betyr ubegrenset gyldighet.

For å booke fly er det obligatorisk at samtlige datofelt inneholder en gyldig dato fram i tid.

Du vil bli varslet med e-post 30, 10 og 0 dager før utløp av en gyldighetsperiode, samt at du får varsel når du logger deg inn etter at du har passert 30 dager før utløp.

Under ”Velg objekt” og ”Velg kalendertype” kan du bestemme hvordan bookingkalenderen din skal se ut.

Instruktørene booker for PPL-elever. Det er elevene som skal logge flygingene.

For andre enn elever tillates maksimalt tre bookinger om gangen. I tillegg kan man spontanbooke en flytur som må være avsluttet senest samme døgn som du booker. Parallellbooking av flere fly er kun tillatt for instruktører.

Menyvalget ”Meldinger” vil blinke gult når det er nye meldinger til deg. Når du har lest meldingene klikker du på knappen ”Marker alle som lest”.

Husk å avbooke så tidlig som mulig hvis du ikke skal fly. Dette gjelder uansett årsak til at du ikke skal fly. Dårlig vær eller stengt rullebane er ingen unnskyldning for ikke å avbooke.

Manglende avbooking kan føre til straffegebyr.

Etter landing må du alltid huske å logge flyturen din.

Du skal logge både flytid og blokktid. For skoleflyging skal blokktid være ti minutter mer enn flytiden, for annen flyging skal blokktiden være fem minutter mer enn flytiden.

Har du fløyet Touch & Go skal du registrere hvor du gjorde dette i feltet ”Via”.

Husk også å logge «Tach ut» og «Tach in» for de flyene hvor disse feltene vises i loggebildet.

OBS: «Tach ut» kan være forhåndsutfylt, men hvis ikke det som står der stemmer med det du leste av når du overtok flyet, må du skrive den korrekte verdien.

Loggingen består av i alt fire bilder. Det siste er et kvitteringsbilde.

Hvis du oppdager at du har registrert feil kan du slette flyvningen og få kreditert kontoen din ved å klikke på det røde krysset i bildet. Dette gjelder kun mens du er innlogget, neste gang du logger inn vil ikke tidligere flyvninger kunne slettes. Da må du kontakte en administrator for hjelp. Du kan ikke endre på en logging, kun slette og registrere på nytt.

reisedagboken ser du timeantallet på hvert fly, og sammen med opplysninger om neste serviceintervall og utestående anmerkninger kan du se om et fly har nok timer igjen til en fremtidig booking. For at disse opplysningen skal være til å stole på, er det viktig at du er nøyaktig med loggingen.

Feilregistreringer fører til mye unødig ekstraarbeid, og gjentatte feilregistreringer kan føre til at du vil bli ilagt et ekstra gebyr.

Du finner den siste versjonen av vår forenklede brukerveiledning for myWebLog i dokumentarkivet.