Kategoriarkiv: Flyskolen

Politiets helikopterbase på Taralrud – melding fra Steinar Østby

Merk at det ligger en NOTAM ute vedrørende Politiets helikopterbase på Taralrud.  Den er publisert for å angi en posisjon på GPS-innflyging til helikopterbasen og er ikke relevant informasjon for oss.  Men på SkyDemon kommer det opp et skravert område rundt basen, kan se ut som et restriksjonsområde, men det er feil.  Allikevel, unngå å fly direkte over basen.  Om en stund blir det etablert et lite restriksjonsområde akkurat rundt basen til en viss høyde.  Politiets helikoptre monitorerer Oslo 122.00 når de opererer i området i tillegg til kontakt med Oslo Approach.

ENTX TARALDRUD/POLICE READINESS CENTER –
CHANGE ENTX FATO PSN TO READ 594813.98N 0105026.45E REF AVINOR HELICOPTER MANUAL AVBL AT WWW.AVINOR.NO/AIS
AD/FIR: ENOR
FROM: Fri 21 Aug 2020 11:17 TO: PERM

Dokumenter for Klubb-PFT 2020

NRF Klubb PFT-dokumentene ligger i dokumentarkivet og kan lastes ned derfra, menyvalg PFT-dokumenter > PFT 2020, eller ved å klikke på linkene nedenfor.

Det gjelder fortsatt at medlemmene må gjennomføre organiserte kvelder med klubb PFT teori.

Flyskolen

Logging av “SOLO” i myWebLog

Ved logging av soloflyging i myWebLog har det tidligere vært mulig å velge “SOLO” under “Flyvingens art” i “Logg flyving – Steg 1”.

Etter som soloflyging er en del av opplæringspogrammet, skal slik flyging heretter registreres som “SKOLE”.

I “Logg flyving – Steg 2” under feltet hvor man velger hvilken instruktør man benyttet er det et felt som heter “Solo”. Der skal man velge “Ja” for soloflyging, eller “Nei” for annen skoleflyging. Vær også oppmerksom på at det er et krav at man skal fylle ut hvilken instruktør man har fløyet med, eller ved soloflyging hvilken instruktør som har autorisert flygingen.

Endelig er LN-RAL tilgjengelig for klubben

Gledelig nyhet! Endelig er LN-RAL tilgjengelig for klubben.

Timeprisen for LN-RAL er satt til 1.656 kroner per time, og maskinen skal kun flys på AVGAS.

Maskinen er tilgjengelig både for skole og privatbruk, men krever en tur med instruktør for diff. trening ettersom denne er litt eldre enn våre maskiner og har forgasser, ikke EFI. Piloter som kan dokumentere erfaring på C172 med forgasser kan avvike fra diff. utsjekk, dette må da tas med instruktør.

Ettersom denne primært sett skal brukes for å supplere skoling på C172, må all booking utover 7 timer godkjennes av av teknisk leder, Frank James Wilson, som er forvalter av flyet på vegne av eierne.

Husk at dette er et privat eid fly som leies inn av klubben, ta ekstra godt vare på det. Maskinen skal bo ute i sommer og i den gamle hangeren til LN-MTJ i vinter.

Spørsmål vedrørende LN-RAL kan rettes til teknisk leder, Frank James Wilson.

Sjekkliste og POH kan lastes ned fra dokumentarkivet, eller ved å klikke på disse linkene:

VIPPS 46460 i klubbhytta

Har du lyst på kaffe, brus, is eller noe fra kjøleskapet i klubbhytta, så er det VIPPS 46460 som gjelder, det samme for vafler. 

Med andre ord: Alt til “invortes bruk” i klubbhytta – med unntak av vann, skal betales med VIPPS 46460.

Det gamle VIPPS 82820 er det Veteranflygruppen som eier og den brukes på flydagen.

Flyleie og fuel  kan ikke betales med VIPPS, det blir rot i systemet.

For gamlinger (sånne som meg), går det fortsatt å legge penger i kassa som står i isfryseren eller kjøleskapet.

Hilsen hyttesjefen

Nå er det tid for motorvarmer

Høsten er her, og vinteren er i anmarsj. Det betyr at vi bruker motorvarmer på flyene når de settes i hangar. I dokumentarkivet finner du to dokumenter under operasjonelle prosedyrer som omhandler vinteroperasjoner.

Steinar Østby

Flysertifikat for lette luftfartøy (LAPL)

Dette sertifikatet gir deg rett til å fly lette luftfartøy. 

LAPL(A) bygger på et europeisk regelverk og gir deg automatisk rett til å fly nær sagt hvor som helst i Europa. LAPL(A) er ikke bygget på noen internasjonal FN-standard, og vil dermed ikke være anerkjent i for eksempel USA eller India. Her skiller LAPL seg fra PPL.

Påbygging

LAPL(A) kan påbygges med tilleggsrettighet for akro-, slep-, mørke-, og fjellflyging. Sertifikatet kan ikke utvides med tomotorsrettighet, instrumentbevis, turbin- eller instruktørrettighet. Du kan heller ikke utvide med flerpilotsrettighet eller rettigheter på fly som krever egen typerettighet med LAPL. Dette sertifikatet kan konverteres til et PPL når kravene for PPL er oppfylt.

Begrensninger

LAPL(A) er begrenset til én stempelmotor og til maksimalt 2000 kg avgangsvekt, og det kan maksimalt være fire personer om bord i flyet du flyr, altså deg og tre passasjerer. 

Alder

Du kan begynne å fly, uavhengig av alder. Det finnes ingen aldersgrense for å ta flytimer. For å fly et motorfly solo, altså alene om bord, må du ha fylt 16 år. For å få utstedt LAPL for fly og helikopter må du ha fylt 17 år. For LAPL for seilfly og ballong kan sertifikatet utstedes straks du er 16 år.

Har du ytterligere spørsmål om dette eller andre sertifikater, henviser vi til Luftfartstilsynets hjemmesider. Skriv gjerne LAPL i søkefeltet. Du finner svar på en rekke spørsmål ved å klikke  på denne linken, og dette er direktelink til hvordan du holder LAPL-privilegiene gyldige. Du er også velkommen til å kontakte en av våre instruktører – navn og kontaktinformasjon finner du i kontaktlisten.