Kategoriarkiv: Flyskolen

Intensivskoling på Starmoen 4.- til 6.september

Kontinuitet i forbindelse med skoling kan av og til være en utfordring. Det er derfor tidligere gjennomført helger med intensivskoling på bl.a. halehjul, noe som har vært en stor suksess. Vi ønsker å tilby dette igjen og utvide med enda flere aktiviteter. 

Vi arbeider ut fra at følgende aktiviteter gjennomføres i løpet av denne klubbhelgen på Elverum:

– Halehjulsskoling på Piper Cub for utsjekk, PFT eller landingstrening

– PPL-skoling, PFT eller landingstrening på C172 (LN-RAL) og Aquila (LN-NRA)

– PFT, Spinn-trening, uttak fra unormale stillinger og acroskoling på CAP10

– Skoling og utsjekk på Cessna L-19 Bird Dog

– Klubb-PFT teoridel blir gjennomført lørdag kveld

Det er et puslespill å få til å gå opp mht. instruktører, fly og deltakere men håper å få til et bredt utvalg av aktiviteter denne gangen. Det avhenger av at du melder din interesse!!

For påmelding til denne helgen sender du epost til: claus.h.karlsen (at) gmail.com.

Informer om hva og når du ønsker å fly, så prøver vi å tilpasse etter beste evne.

Ønsker du bevertning og overnatting tar du dette direkte med Starmoen ved å sende epost til: 

Booking (at) ors.nlf.no

Ikke nøl med å melde deg på! Jo tidligere vi har oversikt over antall deltagere desto  enklere er det for oss å få til en optimal utnyttelse av flyene.

Dette er også en glimrende anledning til å bli bedre kjent med andre i klubben og snakke fly og flyging en hel helg.

Er det noe du lurer på er du selvsagt velkomment til å kontakte meg via epost eller telefon.

Mvh Claus Karlsen

Dokumenter for Klubb-PFT 2020

NRF Klubb PFT-dokumentene ligger i dokumentarkivet og kan lastes ned derfra, menyvalg PFT-dokumenter > PFT 2020, eller ved å klikke på linkene nedenfor.

Det gjelder fortsatt at medlemmene må gjennomføre organiserte kvelder med klubb PFT teori.

Flyskolen

Logging av “SOLO” i myWebLog

Ved logging av soloflyging i myWebLog har det tidligere vært mulig å velge “SOLO” under “Flyvingens art” i “Logg flyving – Steg 1”.

Etter som soloflyging er en del av opplæringspogrammet, skal slik flyging heretter registreres som “SKOLE”.

I “Logg flyving – Steg 2” under feltet hvor man velger hvilken instruktør man benyttet er det et felt som heter “Solo”. Der skal man velge “Ja” for soloflyging, eller “Nei” for annen skoleflyging. Vær også oppmerksom på at det er et krav at man skal fylle ut hvilken instruktør man har fløyet med, eller ved soloflyging hvilken instruktør som har autorisert flygingen.

Endelig er LN-RAL tilgjengelig for klubben

Gledelig nyhet! Endelig er LN-RAL tilgjengelig for klubben.

Timeprisen for LN-RAL er satt til 1.656 kroner per time, og maskinen skal kun flys på AVGAS.

Maskinen er tilgjengelig både for skole og privatbruk, men krever en tur med instruktør for diff. trening ettersom denne er litt eldre enn våre maskiner og har forgasser, ikke EFI. Piloter som kan dokumentere erfaring på C172 med forgasser kan avvike fra diff. utsjekk, dette må da tas med instruktør.

Ettersom denne primært sett skal brukes for å supplere skoling på C172, må all booking utover 7 timer godkjennes av av teknisk leder, Frank James Wilson, som er forvalter av flyet på vegne av eierne.

Husk at dette er et privat eid fly som leies inn av klubben, ta ekstra godt vare på det. Maskinen skal bo ute i sommer og i den gamle hangeren til LN-MTJ i vinter.

Spørsmål vedrørende LN-RAL kan rettes til teknisk leder, Frank James Wilson.

Sjekkliste og POH kan lastes ned fra dokumentarkivet, eller ved å klikke på disse linkene:

VIPPS 46460 i klubbhytta

Har du lyst på kaffe, brus, is eller noe fra kjøleskapet i klubbhytta, så er det VIPPS 46460 som gjelder, det samme for vafler. 

Med andre ord: Alt til “invortes bruk” i klubbhytta – med unntak av vann, skal betales med VIPPS 46460.

Det gamle VIPPS 82820 er det Veteranflygruppen som eier og den brukes på flydagen.

Flyleie og fuel  kan ikke betales med VIPPS, det blir rot i systemet.

For gamlinger (sånne som meg), går det fortsatt å legge penger i kassa som står i isfryseren eller kjøleskapet.

Hilsen hyttesjefen

Nå er det tid for motorvarmer

Høsten er her, og vinteren er i anmarsj. Det betyr at vi bruker motorvarmer på flyene når de settes i hangar. I dokumentarkivet finner du to dokumenter under operasjonelle prosedyrer som omhandler vinteroperasjoner.

Steinar Østby

Flysertifikat for lette luftfartøy (LAPL)

Dette sertifikatet gir deg rett til å fly lette luftfartøy. 

LAPL(A) bygger på et europeisk regelverk og gir deg automatisk rett til å fly nær sagt hvor som helst i Europa. LAPL(A) er ikke bygget på noen internasjonal FN-standard, og vil dermed ikke være anerkjent i for eksempel USA eller India. Her skiller LAPL seg fra PPL.

Påbygging

LAPL(A) kan påbygges med tilleggsrettighet for akro-, slep-, mørke-, og fjellflyging. Sertifikatet kan ikke utvides med tomotorsrettighet, instrumentbevis, turbin- eller instruktørrettighet. Du kan heller ikke utvide med flerpilotsrettighet eller rettigheter på fly som krever egen typerettighet med LAPL. Dette sertifikatet kan konverteres til et PPL når kravene for PPL er oppfylt.

Begrensninger

LAPL(A) er begrenset til én stempelmotor og til maksimalt 2000 kg avgangsvekt, og det kan maksimalt være fire personer om bord i flyet du flyr, altså deg og tre passasjerer. 

Alder

Du kan begynne å fly, uavhengig av alder. Det finnes ingen aldersgrense for å ta flytimer. For å fly et motorfly solo, altså alene om bord, må du ha fylt 16 år. For å få utstedt LAPL for fly og helikopter må du ha fylt 17 år. For LAPL for seilfly og ballong kan sertifikatet utstedes straks du er 16 år.

Har du ytterligere spørsmål om dette eller andre sertifikater, henviser vi til Luftfartstilsynets hjemmesider. Skriv gjerne LAPL i søkefeltet. Du finner svar på en rekke spørsmål ved å klikke  på denne linken, og dette er direktelink til hvordan du holder LAPL-privilegiene gyldige. Du er også velkommen til å kontakte en av våre instruktører – navn og kontaktinformasjon finner du i kontaktlisten.

Akroflyging i luftsportsområdene

Det er i det siste kommet en del klager på at vi belaster enkelte områder unødvendig mye.

 

Akroflyging skal foregå i god høyde og fordeles jevnt over luftsportsområdene. Alle må se i loggboka som ligger i NRF´s klubbhytte for å finne hvilke områder som har vært benyttet og angi hvor man vil fly, eventuelt justere hvis det ble annerledes enn planlagt.  Se også på kartene i klubbhytta som angir spesielt følsomme områder som skal unngås.

 

Dette gjelder ALLE fly som flyr akro ut fra Kjeller.  Vi ønsker et godt naboskap, og å vise at vi respekterer våre naboer.

 

Klikk på linken nedenfor for å laste ned oppdatert kart over treningsområdene.