Stikkordarkiv: Kjeller

Veien til privatflysertifikat

NRAFORUTSETNINGER
Meld deg inn i Nedre Romerike Flyklubb. Dette gjør du enklest via hjemmesiden til Norges Luftsportforbund. Du blir samtidig medlem i forbundet vårt, Norges Luftsportforbund, og du får medlemsbladet Flynytt sendt hjem til deg seks ganger pr. år. Et ordinært seniormedlemskap koster drøyt 2.000 kroner pr. år. Er du 25 år eller yngre, slipper du betydelig billigere.

Utdannelsen kan starte når du er 15 år, men privatflysertifikatet (PPL/LAPL) utstedes ikke før du har fylt 17 år. Det er ingen øvre aldersgrenser for et slikt sertifikat.

Før du får fly solo (fly alene, uten instruktør) må du være erklært medisinsk skikket og ha fått utstedt en spesiell legeattest (medical). Har du alminnelig god helse og eventuell synskorreksjon som fungerer greit med briller eller linser, er dette normalt godt nok for å få legeattest klasse 2, som er minimum for privatflysertifikat. Er du i tvil om du kan få legeattest, er det en fordel å sjekke dette før utdannelsen påbegynnes. Legeundersøkelsen kan du enten gjøre hos Luftfartstilsynets Flymedisinske seksjon (tlf. 23 19 61 10) eller hos en godkjent flylege. Mer informasjon om dette finner hos Luftfartstilsynet.

TEORI
Teoriutdannelsen foregår via Luftfartsskolen eller Privatfly.no. Mer info om dette finner du hos Luftfartsskolen eller Privatfly.no . Dette er de enkelte kursene som skal gjennomgås og som det avlegges eksamen i for Luftfartstilsynet:

Flygeteori, luftfartøylære, meteorologi, lover og bestemmelser, ytelser og flygeplanlegging, navigasjon, kommunikasjon, menneskelige ytelser, operasjonelle prosedyrer.

Teoristudiet kan gjøres som rent selvstudium (Internettbasert), eller en kombinasjon av selvstudium og at du følger klubbens støtte­undervisning, noe vi sterkt anbefaler. Klubbens støtteundervisningskurs begynner i september hvert år. Følg med på hjemmesiden vår for nøyaktig oppstartdato.

PRAKTISK FLYGING
Det praktiske flyprogrammet gjennomføres på Kjeller i regi av NRF’s flyskole og skolens instruktører. Du kan begynne å fly før teoristudiet er avsluttet, men du kan ikke fly solo før alle teorieksamener er bestått (i visse tilfeller kan det dispenseres fra dette). Flyprogrammet innbefatter minimum 45 flytimer. Minimum 10 av disse timene skal være solo-flyging, og minimum 5 skal være solo-navigasjon.

I løpet av programmet vil du bli fulgt opp og må gjennomgå flere progresjonssjekker. Dette for å sikre at progresjonen blir riktig og at du tilegner deg kunnskapen på en tilfredsstillende måte. Til slutt flyr du opp med en kontrollant fra Luftfartstilsynet.  Noen gjør ferdig hele flyprogrammet på rundt 3 måneder, men å bruke rundt et år er mer normalt. Dette er det i hovedsak opp til deg selv og værgudene å bestemme.

Den praktiske flygingen foregår normalt på flytypen Aqulia A211 (Se bilde. Klubben har to helt nye Aquila A211, en modell 2015 og en modell 2018.

KOSTNADER
Hva koster det så? Om du regner 25.000 kroner i grunninvestering (teorikurs, lege­attest, diverse utstyr og gebyrer) og 1.600 kroner pr. flytime du må ha, er du rimelig i nærheten av svaret. Erfaringsmessig er et sted mellom 55 og 70 timer ”normalt” å bruke. Det finnes med andre ord ingen ingen fasit på kostnadsspørsmålet.
 

RETTIGHETER
Når du har fått privatflysertifikat, kan du fly enmotors «småfly» for private formål. De fleste leier fly i en flyklubb som NRF til flyaktiviteten sin. I vår klubb kan du også gå videre til å fly halehjulsfly, akro- eller veteranfly.

KOMMERSIELLE SERTIFIKATER

Privatflysertifikat er alltid første trinn om du ønsker å gå videre på en modulær utdanning til kommersielle flysertifikater (CPL-A). For de fleste er denne veien den økonomisk klart mest fordelaktige. Dette skyldes at du selv styrer prosessen og du er ikke avhengig av et spesifikt skoleopplegg, men kan plukke modulene der det er mest gunstig for deg. Du kan ofte også kombinere utdannelsen med jobb.

PRØVETIME
Ønsker du en prøvetime før du bestemmer deg så kontakt en av instruktørene. Kontaktinformasjon finner du her.
Kontakt skolesjef eller assisterende skolesjef om du har konkrete spørsmål om utdannelsen.

Forside – statisk del

Nedre Romerike Flyklubb, NRF eller NRFK, ble stiftet i 1955, og har status som et idrettslag innenfor Norges Luftsportforbund. Klubben ledes av et valgt styre, og drives av dyktige, utnevnte fagsjefer som sikrer et profesjonelt miljø med sikkerhet i høysetet.
Mer enn 2/3 av medlemsmassen har flysertifikat, og en av klubbens viktigste oppgaver er å gjøre det mulig for medlemmene å fly, men like viktig er det å skape et miljø der flyinteressen kan dyrkes og erfaringer utveksles.
Klubben har egen flyskole og sørger for både begynneropplæring og videregående opplæring.
Klikk på bildene for å lese om klubben, flyene eller flyskolen.

       

Klikk her for å registrere deg som medlem.

Fra aktivitetskalenderen:
–  Klubbhelg på Starmoen den 30.09.2022 - 02.10.2022  Hele dagen 
–  Styremøte den 05.10.2022  19:00 - 21:00 
–  Styremøte den 02.11.2022  19:00 - 21:00 
–  Styremøte den 07.12.2022  19:00 - 21:00 
—————————
 
—————————
—————————
—————————
Utnytt flyene maksimalt!
Vi gjentar en gammel oppfordring om å bidra til en best mulig utnyttelse av flyene, selv om det kan bety at man må fly til litt andre tidspunkt enn det man primært kan tenke seg.
—————————
Tips:
Har du problemer med å finne det du leter etter kan du forsøke “Søkfeltet” i venstre spalte.