Forside – statisk del

Nedre Romerike Flyklubb, NRF eller NRFK, ble stiftet i 1955, og har status som et idrettslag innenfor Norges Luftsportforbund. Klubben ledes av et valgt styre, og drives av dyktige, utnevnte fagsjefer som sikrer et profesjonelt miljø med sikkerhet i høysetet.
Mer enn 2/3 av medlemsmassen har flysertifikat, og en av klubbens viktigste oppgaver er å gjøre det mulig for medlemmene å fly, men like viktig er det å skape et miljø der flyinteressen kan dyrkes og erfaringer utveksles.
Klubben har egen flyskole og sørger for både begynneropplæring og videregående opplæring.
Klikk på bildene for å lese om klubben, flyene eller flyskolen.

       

Klikk her for å registrere deg som medlem.

Fra aktivitetskalenderen:
–  Styremøte den 07.06.2023  19:00 - 21:00 
–  Kjeller Flydag 2023 den 18.06.2023  10:00 - 17:00 
–  Styremøte den 06.09.2023  19:00 - 21:00 
–  Høstpuss - dugnad den 13.09.2023  16:00 - 22:00 
–  Styremøte den 04.10.2023  19:00 - 21:00 
—————————
 
Sjekk hangarportene!
Gjør det til en vane å lukke hangarporten og sett i låsepinner etter at du har tatt ut flyet. Dette hindrer skader på porten når det blåser og hindrer også prop-blast fra fly utenfor. Det har nylig kommet en rapport i OBSREG om en port som ikke var låst en av dagene det blåste mye, og bare flaks hindret skade på port og et eventuelt fly innenfor.
—————————
Klikk på bildet og les om veteranflyene våre:
 
—————————
Utnytt flyene maksimalt!
Vi gjentar en gammel oppfordring om å bidra til en best mulig utnyttelse av flyene, selv om det kan bety at man må fly til litt andre tidspunkt enn det man primært kan tenke seg.
—————————

Legg igjen en kommentar

Norges største flyklubb!