Forside – statisk del

Nedre Romerike Flyklubb, NRF eller NRFK, ble stiftet i 1955, og har status som et idrettslag innenfor Norges Luftsportforbund. Klubben ledes av et valgt styre, og drives av dyktige, utnevnte fagsjefer som sikrer et profesjonelt miljø med sikkerhet i høysetet.
Mer enn 2/3 av medlemsmassen har flysertifikat, og en av klubbens viktigste oppgaver er å gjøre det mulig for medlemmene å fly, men like viktig er det å skape et miljø der flyinteressen kan dyrkes og erfaringer utveksles.
Klubben har egen flyskole og sørger for både begynneropplæring og videregående opplæring.
Klikk på bildene for å lese om klubben, flyene eller flyskolen.

       

Klikk her for å registrere deg som medlem.

Fra aktivitetskalenderen:
–  Styremøte den 01.06.2022  19:00 - 21:00 
–  Kjeller Flydag 2022 den 19.06.2022  10:00 - 17:00 
–  Styremøte den 07.09.2022  19:00 - 21:00 
–  Høstpuss - dugnad den 14.09.2022  16:00 - 22:00 
–  Styremøte den 05.10.2022  19:00 - 21:00 
—————————
—————————
 
Utnytt flyene maksimalt!
Vi gjentar en gammel oppfordring om å bidra til en best mulig utnyttelse av flyene, selv om det kan bety at man må fly til litt andre tidspunkt enn det man primært kan tenke seg.
 

Legg igjen en kommentar