Kategoriarkiv: Lær å fly

Lær deg å fly i Norges største flyklubb.

Siden Nedre Romerike Flyklubb er landets største flyklubb, har vi også landets klart største klubbaserte flyskole. Vi har hvert år mellom 15 og 30 elever gjennom til privatflysertifikat eller PPL  eventuelt LAPL som det heter i flymiljøet. Vi skulle derfor ha de beste forutsetninger for å kunne hjelpe deg fram til drømmen om å kunne fly selv. 

Utdannelsen er basert på felles-europeiske regler, og er dermed også første steg på veien mot kommersielle flysertifikater, om du sikter mot det. Utdannelsen består av en teoretisk del og deretter praktisk flytrening i et skolefly med en av våre instruktører.

Nedenfor finner du en tekst som beskriver en del grunnleggende forhold rundt utdannelsen. Ønsker du mer informasjon eller har spesielle spørsmål, kontakt gjerne Steinar Østby,   telefon 908 44 671.

Ønsker du en prøvetur med en instruktør, enten fordi du vurderer å ta sertifikat og lurer på hvordan det føles å fly småfly, eller du bare har lyst på en tur generelt, kontakt en av instruktørene du finner på denne listen og avtal turen. Det du betaler for en slik tur er timeleien på flyet og timehonoraret til instruktøren (Totalt ca. kr. 2.200 for en time).

Flysertifikat for lette luftfartøy (LAPL)

Dette sertifikatet gir deg rett til å fly lette luftfartøy. 

LAPL(A) bygger på et europeisk regelverk og gir deg automatisk rett til å fly nær sagt hvor som helst i Europa. LAPL(A) er ikke bygget på noen internasjonal FN-standard, og vil dermed ikke være anerkjent i for eksempel USA eller India. Her skiller LAPL seg fra PPL.

Påbygging

LAPL(A) kan påbygges med tilleggsrettighet for akro-, slep-, mørke-, og fjellflyging. Sertifikatet kan ikke utvides med tomotorsrettighet, instrumentbevis, turbin- eller instruktørrettighet. Du kan heller ikke utvide med flerpilotsrettighet eller rettigheter på fly som krever egen typerettighet med LAPL. Dette sertifikatet kan konverteres til et PPL når kravene for PPL er oppfylt.

Begrensninger

LAPL(A) er begrenset til én stempelmotor og til maksimalt 2000 kg avgangsvekt, og det kan maksimalt være fire personer om bord i flyet du flyr, altså deg og tre passasjerer. 

Alder

Du kan begynne å fly, uavhengig av alder. Det finnes ingen aldersgrense for å ta flytimer. For å fly et motorfly solo, altså alene om bord, må du ha fylt 16 år. For å få utstedt LAPL for fly og helikopter må du ha fylt 17 år. For LAPL for seilfly og ballong kan sertifikatet utstedes straks du er 16 år.

Har du ytterligere spørsmål om dette eller andre sertifikater, henviser vi til Luftfartstilsynets hjemmesider. Skriv gjerne LAPL i søkefeltet. Du finner svar på en rekke spørsmål ved å klikke  på denne linken, og dette er direktelink til hvordan du holder LAPL-privilegiene gyldige. Du er også velkommen til å kontakte en av våre instruktører – navn og kontaktinformasjon finner du i kontaktlisten.

Veien til privatflysertifikat

NRAFORUTSETNINGER
Meld deg inn i Nedre Romerike Flyklubb. Dette gjør du enklest via hjemmesiden til Norges Luftsportforbund. Du blir samtidig medlem i forbundet vårt, Norges Luftsportforbund, og du får medlemsbladet Flynytt sendt hjem til deg seks ganger pr. år. Et ordinært seniormedlemskap koster drøyt 2.000 kroner pr. år. Er du 25 år eller yngre, slipper du betydelig billigere.

Utdannelsen kan starte når du er 15 år, men privatflysertifikatet (PPL/LAPL) utstedes ikke før du har fylt 17 år. Det er ingen øvre aldersgrenser for et slikt sertifikat.

Før du får fly solo (fly alene, uten instruktør) må du være erklært medisinsk skikket og ha fått utstedt en spesiell legeattest (medical). Har du alminnelig god helse og eventuell synskorreksjon som fungerer greit med briller eller linser, er dette normalt godt nok for å få legeattest klasse 2, som er minimum for privatflysertifikat. Er du i tvil om du kan få legeattest, er det en fordel å sjekke dette før utdannelsen påbegynnes. Legeundersøkelsen kan du enten gjøre hos Luftfartstilsynets Flymedisinske seksjon (tlf. 23 19 61 10) eller hos en godkjent flylege. Mer informasjon om dette finner hos Luftfartstilsynet.

TEORI
Teoriutdannelsen foregår via Luftfartsskolen eller Privatfly.no. Mer info om dette finner du hos Luftfartsskolen eller Privatfly.no . Dette er de enkelte kursene som skal gjennomgås og som det avlegges eksamen i for Luftfartstilsynet:

Flygeteori, luftfartøylære, meteorologi, lover og bestemmelser, ytelser og flygeplanlegging, navigasjon, kommunikasjon, menneskelige ytelser, operasjonelle prosedyrer.

Teoristudiet kan gjøres som rent selvstudium (Internettbasert), eller en kombinasjon av selvstudium og at du følger klubbens støtte­undervisning, noe vi sterkt anbefaler. Klubbens støtteundervisningskurs begynner i september hvert år. Følg med på hjemmesiden vår for nøyaktig oppstartdato.

PRAKTISK FLYGING
Det praktiske flyprogrammet gjennomføres på Kjeller i regi av NRF’s flyskole og skolens instruktører. Du kan begynne å fly før teoristudiet er avsluttet, men du kan ikke fly solo før alle teorieksamener er bestått (i visse tilfeller kan det dispenseres fra dette). Flyprogrammet innbefatter minimum 45 flytimer. Minimum 10 av disse timene skal være solo-flyging, og minimum 5 skal være solo-navigasjon.

I løpet av programmet vil du bli fulgt opp og må gjennomgå flere progresjonssjekker. Dette for å sikre at progresjonen blir riktig og at du tilegner deg kunnskapen på en tilfredsstillende måte. Til slutt flyr du opp med en kontrollant fra Luftfartstilsynet.  Noen gjør ferdig hele flyprogrammet på rundt 3 måneder, men å bruke rundt et år er mer normalt. Dette er det i hovedsak opp til deg selv og værgudene å bestemme.

Den praktiske flygingen foregår normalt på flytypen Aqulia A211 (Se bilde. Klubben har to helt nye Aquila A211, en modell 2015 og en modell 2018.

KOSTNADER
Hva koster det så? Om du regner 25.000 kroner i grunninvestering (teorikurs, lege­attest, diverse utstyr og gebyrer) og 1.600 kroner pr. flytime du må ha, er du rimelig i nærheten av svaret. Erfaringsmessig er et sted mellom 55 og 70 timer ”normalt” å bruke. Det finnes med andre ord ingen ingen fasit på kostnadsspørsmålet.
 

RETTIGHETER
Når du har fått privatflysertifikat, kan du fly enmotors «småfly» for private formål. De fleste leier fly i en flyklubb som NRF til flyaktiviteten sin. I vår klubb kan du også gå videre til å fly halehjulsfly, akro- eller veteranfly.

KOMMERSIELLE SERTIFIKATER

Privatflysertifikat er alltid første trinn om du ønsker å gå videre på en modulær utdanning til kommersielle flysertifikater (CPL-A). For de fleste er denne veien den økonomisk klart mest fordelaktige. Dette skyldes at du selv styrer prosessen og du er ikke avhengig av et spesifikt skoleopplegg, men kan plukke modulene der det er mest gunstig for deg. Du kan ofte også kombinere utdannelsen med jobb.

PRØVETIME
Ønsker du en prøvetime før du bestemmer deg så kontakt en av instruktørene. Kontaktinformasjon finner du her.
Kontakt skolesjef eller assisterende skolesjef om du har konkrete spørsmål om utdannelsen.