Flysertifikat for lette luftfartøy (LAPL)

Dette sertifikatet gir deg rett til å fly lette luftfartøy. 

LAPL(A) bygger på et europeisk regelverk og gir deg automatisk rett til å fly nær sagt hvor som helst i Europa. LAPL(A) er ikke bygget på noen internasjonal FN-standard, og vil dermed ikke være anerkjent i for eksempel USA eller India. Her skiller LAPL seg fra PPL.

Påbygging

LAPL(A) kan påbygges med tilleggsrettighet for akro-, slep-, mørke-, og fjellflyging. Sertifikatet kan ikke utvides med tomotorsrettighet, instrumentbevis, turbin- eller instruktørrettighet. Du kan heller ikke utvide med flerpilotsrettighet eller rettigheter på fly som krever egen typerettighet med LAPL. Dette sertifikatet kan konverteres til et PPL når kravene for PPL er oppfylt.

Begrensninger

LAPL(A) er begrenset til én stempelmotor og til maksimalt 2000 kg avgangsvekt, og det kan maksimalt være fire personer om bord i flyet du flyr, altså deg og tre passasjerer. 

Alder

Du kan begynne å fly, uavhengig av alder. Det finnes ingen aldersgrense for å ta flytimer. For å fly et motorfly solo, altså alene om bord, må du ha fylt 16 år. For å få utstedt LAPL for fly og helikopter må du ha fylt 17 år. For LAPL for seilfly og ballong kan sertifikatet utstedes straks du er 16 år.

Har du ytterligere spørsmål om dette eller andre sertifikater, henviser vi til Luftfartstilsynets hjemmesider. Skriv gjerne LAPL i søkefeltet. Du finner svar på en rekke spørsmål ved å klikke  på denne linken, og dette er direktelink til hvordan du holder LAPL-privilegiene gyldige. Du er også velkommen til å kontakte en av våre instruktører – navn og kontaktinformasjon finner du i kontaktlisten.