Alle innlegg av Arne Einar Berg

Melding fra flyplassjefen – NOTAM

Det vil pågå arbeid på water twister i uke 42 og 43. Det vil bli brukt en lastebilkran der for å løfte denne ut.
Sjekk NOTAM:
RWY 12/30 WORK IN PROGRESS AT THR 12 ON RUNWAY ARRESTING GEAR. ACFT TO MAINTAIN SAFE ALTITUDE WHEN CROSSING THR 12
FROM: Mon 18 Oct 2021 07:00 TO: Fri 22 Oct 2021 14:00
SCHEDULE: DAILY 0700-1400

Koronainfo

Vi har nå fjernet koronainformasjonen fra hjemmesiden vår og som kunngjøring på Facebook.
Ta i stedet med dere følgende påminnelse fra Thore Nylund som er leder for klubben vår:
Koronarestriksjonene er opphevet, men pandemien er ikke over. Det er fortsatt lov å bruke hodet, holde god håndhygiene og være hjemme hvis man er syk. Det siste er for øvrig et pålegg fra myndighetene så helt over er det ikke. Happy flying…

Utnytt flyene maksimalt!

Vi gjentar en gammel oppfordring om å bidra til en best mulig utnyttelse av flyene, selv om det kan bety at man må fly til litt andre tidspunkt enn det man primært kan tenke seg. På Kjeller er det lov å ta av kl. 08:00, og da bør også dagens første booking starte slik at man kan ta av så nær klokken 08:00 som mulig i stedet for å booke fra for eksempel klokken 09:00.

Videre utover dagen bør bookes det slik at man så vidt mulig unngår intervaller som er så korte at de ikke kan utnyttes. Kan man spare inn tre 30-minutters intervaller blir det plutselig så mye at en annen person kanskje kan få tatt seg en liten tur den dagen.

Dum bookingDenne illustrasjonen viser en booking som starter klokken 09:00 og varer til klokken  11:00. Deretter er det en times opphold til neste booking. Hadde den første bookingen startet klokken 08:00 ville det blitt et opphold på to timer mellom disse to bookingene, og det kunne gitt et annet medlem en mulighet til å få seg en flytur.

Bookingeksempel 2Det neste eksemplet viser en booking som går fra 08:00 til 10:30. Neste booking er fra 11:00 til 14:00, og så er det et nytt opphold før neste booking som starter kl. 15:00.  Her ser vi at det er et samlet tomrom på 1 ½ time, som kunne vært utnyttet hvis den “midterste” bookingen hadde startet 30 minutter tidligere eller en time senere.

 

Det tredje eksemplet viser tre bookinger med en time mellom hver den første og den andre, og en time mellom den andre og den tredje bookingen. En time er svært ofte litt lite til å kunne utnyttes, men hadde to av disse bookingene vært lagt “inntil” hverandre hadde det blitt et totimers intervall som en annen person kunne benyttet.

 

 

Nye timepriser og endring av flyparken

LN-RAL er ikke lenger tilgjengelig for leie, da flyet nylig har blitt solgt.
 
Styret følger med på bruken av våre fly og vil vurdere andre alternativer ved behov. Hittil i år har det vært en del ledig tid på flere av flyene våre, men meld gjerne ifra til klubben om dere opplever dårlig kapasitet. Bruk gjerne LN-NRO til lengre turer om den er ledig, da LN-NRF også brukes til en del PPL-skoling.
 
Grunnet kostnadsnivået har vi behov for en liten justering av timeprisene.
Nye timepriser fra 20. juni er:
LN-NRA og LN-NRC: kr 1572,-
LN-NRF: kr 1872,-
 
Timeprisen på LN-NRO og Cub (LN-ACJ og LN-ACL) holdes uendret:
LN-NRO: kr 1956,-
LN-ACJ og LN-ACL: kr 1380,-
 

På grunn av prisendringen er det viktig at logging av flyging er a jour senest den 19. juni klokken 23:00. All flyging som logges etter det tidspunktet blir priset etter de nye timeprisene.

Styret

Nye sjekklister til Aquila.

Da er de nye sjekklistene som annonsert på årets klubb PFT endelig på plass og lagt ut. Sjekklistene kan lastes ned fra hjemmesiden, eller ved å klikke på en av linkene nedenfor.

Vi ber alle som flyr Aquila å lese grundig gjennom disse.

Ta kontakt med Ivar Dyrdal eller Steinar Østby dersom dere har spørsmål.

Det kommer også tilsvarende ny «Placard» i cockpit med uttrekk fra sjekklisten vedrørende monitorering av motortemperaturer.

Flyskolen.