Alle innlegg av Arne Einar Berg

Kalibreringsarbeide torsdag – lørdag

Det blir kalibreringsarbeid av svingeplassen utenfor thr 12 torsdag, fredag og lørdag (26.11 – 28.11) kl 09.00 -15.00 lokaltid.
Unngå overflyvning av svingeplassen i denne perioden.

Det er mulighet for å bruke rwy 12 for takeoff og rwy 30 for landing, men ikke touch-and-go.
God utkikk og radiobruk nødvendig.

NOTAM kommer.

Med vennlig hilsen / Best regards,
Herman Døhlen
AFIS officer/Warehouse operative
Logistics
Kongsberg Aviation Maintenance Services

Politiets helikopterbase på Taralrud – melding fra Steinar Østby

Merk at det ligger en NOTAM ute vedrørende Politiets helikopterbase på Taralrud.  Den er publisert for å angi en posisjon på GPS-innflyging til helikopterbasen og er ikke relevant informasjon for oss.  Men på SkyDemon kommer det opp et skravert område rundt basen, kan se ut som et restriksjonsområde, men det er feil.  Allikevel, unngå å fly direkte over basen.  Om en stund blir det etablert et lite restriksjonsområde akkurat rundt basen til en viss høyde.  Politiets helikoptre monitorerer Oslo 122.00 når de opererer i området i tillegg til kontakt med Oslo Approach.

ENTX TARALDRUD/POLICE READINESS CENTER –
CHANGE ENTX FATO PSN TO READ 594813.98N 0105026.45E REF AVINOR HELICOPTER MANUAL AVBL AT WWW.AVINOR.NO/AIS
AD/FIR: ENOR
FROM: Fri 21 Aug 2020 11:17 TO: PERM

Epostadresser i minidrett.no og myWebLog

Dette gjelder de som har registrert mer enn en epostadresse i minidrett.no.
 
Det har hersket en del forvirring rundt alternative epostadresser registrert i disse systemene, derfor skal jeg forsøke en liten oppklaring.
 
I den enkeltes profil i minidrett kan det registreres to epostadresser, primær og alternativ adresse. Grunnen til at det er mulighet for to adresser er at enkelte personer kan være medlemmer i flere “idrettslag”, og ønsker å benytte forskjellige adresser avhengig av hvilket lagt det gjelder.
 
De som ønsker all post sendt til samme adresse, uansett hvilket lag det gjelder, skal kun registrere en adresse, nemlig primæradressen.
 
Hvis man ønsker all post for dette bestemte laget, i vårt tilfelle Nedre Romerike Flyklubb, sendt til en annen adresse en primæradressen, skal oppgi denne adressen som sekundæradresse, og den vil da bli satt som hovedadresse i myWebLog.
 
Med andre ord: Sekundæradressen i minidrett overstyrer primæradressen i myWebLog.
 
Jeg ber de som har registrert flere adresser om å sjekke at det er slik de har gjort det, eventuelt korrigere eller slette sekundæradressen, da de ellers risikerer at epost fra klubben sendes til feil adresse.

Les dette før du flyr, og merk deg hovedbudskapet, som er

«Husk spacing – melde tydelige – bruke alle lys – og ikke minst lytt etter eventuell beskjed fra AFIS»:

Enkelte ganger opplever man at det kan være vanskelig å få utført jobb i andre enden av flystripa.

Hvis det er gråvær så er det vanskelig å se fly på finalen eller bakken bane 30 for personell som skal krysse Rwy ved terskel bane 12. Der blir det en del venting for å krysse banen i en veldig hektisk hverdag.

Vi vil oppfordre alle til å bruke lys og holde nok spacing så arbeidsbiler kan krysse veien på en trygg måte og unngå for mye venting ved terskel 12,  

Ellers så opplever noen som skal fly at tårnet ber fartøysjefer vente med Touch-and-go når det er militære operasjoner, og det sendes også NOTAM ved testflygning av F-16.

Dette er fordi dette er en meget krevende operasjon som innebærer mye koordinering via Oslo Approach/Røyken, Gardermoen TWR og Kjeller med F-16 og brann/redning for baneinspeksjon etc. + vaktsoldater som skal dirigere trafikk i Storgata.

Ikke alt høres på 119.1 – Det meste foregår på en annen frekvens og tlf. direktelinje, og det er vanligvis kun èn person i tårnet.

Happy landings.

NB: Feiebilen har også en jobb å gjøre før F-16 operasjoner.

Med vennlig hilsen / Best regards,
Herman Døhlen
Kjeller TWR

Bli medlem i Landsforeningen for Luftfartøyvern.

Av Morten S. Haave
Dette er  en liten anmodning om støtte til Landsforeningen da vi dessverre ikke er synlig ved Flydagen mfl i år. Vi arbeider likevel ufortrødent videre og håper våre unike veteranfly igjen kan vises frem for publikum og at fredning, luftfartshistorien og Kjeller flyplass etter hvert kan sikres.

Kontingenten er kr. 50,- for enkeltmedlemmer. Vi arbeider bla. for avgiftsfritak og momsfritak på deler og komponenter, samt for arbeid utført i utlandet.

Medlemskontingenten går direkte til arbeidet med Verneplanen (for fredning og søknader om tilskudd), deltagelse i Kulturvernforbundet, deltagelse i Kulturminnedagene og til dialog med Riksantikvar, politikere, myndigheter, sentralt og regionalt, andre frivillige organisasjoner, og ikke minst våre museer for et tettere samarbeid.

Viktige verneobjekter vi ber om fredning av som kulturminne og støtte til er bla: Gloster Gladiator 423 og Spitfire PL 258. Listen vil ellers omfatte fly, seilfly og helikoptre, benyttet sivilt og militært der luftfartøyene er toneangivende i bruk, funksjon eller teknologi.

Vi bidrar også i etableringen av et levende nasjonalt Luftfartøyvernsenter på Kjeller. 

Norges Luftsportforbund er assosierte medlemmer i Kulturvernforbundet og støtter bla. opp om virksomheten til Luftfartøyvernet tuftet på “The Phoenix diploma” fra FAI.

Personlig medlemskap i LFL koster 50,- kr/år. Innmelding skjer ved innbetaling til Bankkonto/Vipps. Bankkonto: 1503.83.40635 / Vipps #129188, «Landsforeningen for Luftfartøyvern», Husk å oppgi navn og adresse, evt. mailadresse og telefonnummer

PPR på Hamar flyplass – Stavsberg

Vi tar fra 01.06.2020 i bruk myPPR ved Hamar flyplass. 

PPR søker du da gjennom www.myPPR.no. Tillatelse gis som standard automatisk og umiddelbart, men dette vil løpende styres av forholdene.  

På www.myPPR.no  finner du også informasjon rundt regelverk, priser osv, lokal NOTAM osv.

Informasjon finner du også på www.hamarlufthavn.no

Endring i regelverk

Det er gjort mindre presiseringer i dokumentet.

OBS! Legg også merke til avgift ved bruk av banelys. Dette gjelder alle brukere, også de som har årskort, klubbfly osv.

Mvh
Glenn Simon Storsveen
Innlandet luftsportssenter AS.

Maarud – og to viktige råd!

Veteranflymiljøet på Kjeller har i flere tiår nytt godt av stor velvilje på Maarud for å innøve gressbane-operasjoner, noe vi er svært takknemlige for. Grunnet noe økt omfang av trafikk og medfølgende støyproblematikk i den senere tid, bes vi nå av eier om ikke å foreta landingsrunder. Men vi vil fortsatt være velkommen til å foreta én landing med påfølgende avgang. Merk at det uansett ikke er tillatt med «touch & go». Legg helst medvindsleggen på østsiden, og bruk lite motor rundt flyplassen generelt. Alt dette over gjelder absolutt alle flytyper, ikke bare veteranflyene.

Dette siste rådet om redusert motorpådrag er forsåvidt allmengyldig. Boligområdene rundt alle våre flyplasser er generelt støyutsatte, så med mindre trafikkbildet en sjelden gang skulle kreve noe annet så redusér motorpådraget før du etablerer deg i landingsrunden. På en vanlig Lycoming eller tilsvarende betyr det gjerne at du flyr medvindsleggen på 2000 RPM, noe som gir tilnærmet halvering av støy på bakken i forhold til normal marsjsetting. Likeså ved utklatring. Med mindre du flyr et fullastet fly, så redusér turtallet så fort du er i lufta med ca. 200 RPM. Dette gjelder til eksempel hvis du flyr alene eller er to personer ombord i en fire-seter. Alle naboene vil elske deg, og forhåpentlig kan det gjøre sitt til at vi kan leve i harmoni med nærmiljøet også i fremtiden.

God flytur!
Helge Storflor
NRF operativ leder