Kategoriarkiv: Medlemmer

Politiets helikopterbase på Taralrud – melding fra Steinar Østby

Merk at det ligger en NOTAM ute vedrørende Politiets helikopterbase på Taralrud.  Den er publisert for å angi en posisjon på GPS-innflyging til helikopterbasen og er ikke relevant informasjon for oss.  Men på SkyDemon kommer det opp et skravert område rundt basen, kan se ut som et restriksjonsområde, men det er feil.  Allikevel, unngå å fly direkte over basen.  Om en stund blir det etablert et lite restriksjonsområde akkurat rundt basen til en viss høyde.  Politiets helikoptre monitorerer Oslo 122.00 når de opererer i området i tillegg til kontakt med Oslo Approach.

ENTX TARALDRUD/POLICE READINESS CENTER –
CHANGE ENTX FATO PSN TO READ 594813.98N 0105026.45E REF AVINOR HELICOPTER MANUAL AVBL AT WWW.AVINOR.NO/AIS
AD/FIR: ENOR
FROM: Fri 21 Aug 2020 11:17 TO: PERM

Har du en ubetalt faktura for pilotavgift?

En tid etter at man har foretatt årets første flytur med avgang eller landing på Kjeller dukker det opp en faktura for pilotavgift fra Kjeller Aero Senter.

Det er et krav fra flyplasseier (Forsvaret) at de sivile brukerne selv skal være ansvarlige for driften, og administrere bruken av plassen. Rent praktisk er dette løst ved at brukerne har opprettet Kjeller Aero Senter (KAS), og etter avtale med flyplasseier er det KAS som har ansvaret for den sivile driften.

Pilotavgiften, som er en avgift alle sivile brukere må betale hvert år går helt og fullt til å dekke de utgiftene som KAS har. Uten å gå i detalj når det gjelder utgifter kan nevnes arealleie og vedlikehold, forhold til myndigheter, samt en beskjeden administrasjon.

De fleste betaler, men noen glemmer å betale selv om de får purring fra KAS. Nå er vi kommet til den tiden av året da det er like før KAS ber oss sperre de som har en ubetalt faktura, og disse vil da ikke få booket fly før vi får en melding fra KAS om å oppheve sperringen. Derfor oppfordrer vi alle som sitter med litt dårlig samvittighet, om å ordne opp i dette så snart som mulig, slik at man unngår å bli sperret.

Har du spørsmål om dette, ber vi deg om å kontakte flyplassjef Per Inge Evensen,  telefon 905 62 416.

Du kan lese mer om pilotavgiften på denne siden.

Viktig melding om medlemskontingenten for 2020

Fakturaer for medlemskontingenten 2020 ble sendt ut fra Luftsportforbundet i perioden 15. til 17. januar, og forfallsdatoen er 31. januar. I tillegg fikk de som meldte seg inn i klubben i november og desember i fjor faktura for 2020 ved innmelding, og noen av disse fakturaene har for lengst passert forfallsdato uten å ha blitt betalt.

Etter hva jeg har erfart ser det imidlertid ut til at ikke alle har fått med seg at de har fått faktura, uten at jeg vet hvorfor, så derfor denne meldingen.

Fakturaen finner du ved å logge deg inn i minidrett.no, og du kan også betale den der. Når du har betalt blir NLFs systemer oppdatert, men vær oppmerksom på at det kan ta et par dager før denne oppdateringen finner veien til myWebLog.

Hvis du mener at fakturaen er feil, må du kontakte Medlemsservice hos Norges Luftsportforbund snarest mulig.

Som kjent er betalt kontingent et krav for å benytte klubbens fly, både som selvstendig pilot, instruktør og som elev.

I løpet av uke 6 vil myWebLog begynne å sjekke om kontingenten er betalt før booking godkjennes, og det betyr at hvis du ønsker å booke fly er det viktig at kontingenten er betalt i god tid på forhånd.

Viktig: I noen tilfeller hender det at kontingentoppdateringen av myWebLog  «glipper» eller blir forsinket. I slike tilfeller, eller hvis det haster på grunn av planlagt flyging kan du kontakte meg pr. epost, SMS eller telefon. Hvis NLFs systemer viser at du har betalt, men mWL sier noe annet, kan jeg oppdatere mWL manuelt. Kontaktopplysninger finner du i kontaktlisten.

Vær oppmerksom på at klubbens egenandelsforsikring ikke gjelder hvis kontingenten ikke er betalt. Dette har betydning også for de som ikke flyr klubbens fly, da forsikringen gjelder for alle medlemmer som flyr fly som er stasjonert på Kjeller, forutsatt at kontingenten er betalt.

 Arne Einar Berg

Logging av “SOLO” i myWebLog

Ved logging av soloflyging i myWebLog har det tidligere vært mulig å velge “SOLO” under “Flyvingens art” i “Logg flyving – Steg 1”.

Etter som soloflyging er en del av opplæringspogrammet, skal slik flyging heretter registreres som “SKOLE”.

I “Logg flyving – Steg 2” under feltet hvor man velger hvilken instruktør man benyttet er det et felt som heter “Solo”. Der skal man velge “Ja” for soloflyging, eller “Nei” for annen skoleflyging. Vær også oppmerksom på at det er et krav at man skal fylle ut hvilken instruktør man har fløyet med, eller ved soloflyging hvilken instruktør som har autorisert flygingen.

Endelig er LN-RAL tilgjengelig for klubben

Gledelig nyhet! Endelig er LN-RAL tilgjengelig for klubben.

Timeprisen for LN-RAL er satt til 1.656 kroner per time, og maskinen skal kun flys på AVGAS.

Maskinen er tilgjengelig både for skole og privatbruk, men krever en tur med instruktør for diff. trening ettersom denne er litt eldre enn våre maskiner og har forgasser, ikke EFI. Piloter som kan dokumentere erfaring på C172 med forgasser kan avvike fra diff. utsjekk, dette må da tas med instruktør.

Ettersom denne primært sett skal brukes for å supplere skoling på C172, må all booking utover 7 timer godkjennes av av teknisk leder, Frank James Wilson, som er forvalter av flyet på vegne av eierne.

Husk at dette er et privat eid fly som leies inn av klubben, ta ekstra godt vare på det. Maskinen skal bo ute i sommer og i den gamle hangeren til LN-MTJ i vinter.

Spørsmål vedrørende LN-RAL kan rettes til teknisk leder, Frank James Wilson.

Sjekkliste og POH kan lastes ned fra dokumentarkivet, eller ved å klikke på disse linkene: