Stikkordarkiv: flyinteresse

Forside – statisk del

Nedre Romerike Flyklubb, NRF eller NRFK, ble stiftet i 1955, og har status som et idrettslag innenfor Norges Luftsportforbund. Klubben ledes av et valgt styre, og drives av dyktige, utnevnte fagsjefer som sikrer et profesjonelt miljø med sikkerhet i høysetet.
Mer enn 2/3 av medlemsmassen har flysertifikat, og en av klubbens viktigste oppgaver er å gjøre det mulig for medlemmene å fly, men like viktig er det å skape et miljø der flyinteressen kan dyrkes og erfaringer utveksles.
Klubben har egen flyskole og sørger for både begynneropplæring og videregående opplæring.
Klikk på bildene for å lese om klubben, flyene eller flyskolen.

       

Klikk her for å registrere deg som medlem.

Fra aktivitetskalenderen:
–  Styremøte den 01.06.2022  19:00 - 21:00 
–  Kjeller Flydag 2022 den 19.06.2022  10:00 - 17:00 
–  Styremøte den 07.09.2022  19:00 - 21:00 
–  Høstpuss - dugnad den 14.09.2022  16:00 - 22:00 
–  Styremøte den 05.10.2022  19:00 - 21:00 
—————————
—————————
 
Utnytt flyene maksimalt!
Vi gjentar en gammel oppfordring om å bidra til en best mulig utnyttelse av flyene, selv om det kan bety at man må fly til litt andre tidspunkt enn det man primært kan tenke seg.