Stell pent med motorene

For å sikre lang levetid og best mulig pålitelighet på våre fly vil vi presisere en del generelle punkter for god motorhåndtering. Husk at det er flyets POH som gjelder, men diskuter gjerne med en instruktør om du ser noen avvik i forhold til anbefalingene: 

  1. Ikke kjør starter for lenge. Dersom flyet ikke starter på første forsøk, har du antagelig primet for lite, og litt mer priming vil hjelpe. Lukter det fuel har du antagelig primet for mye, og du bør da følge sjekklisten for «flooded engine», eventuelt vente en stund før du prøver igjen. 
  2. Magre blandingen så mye som mulig på bakken for å hindre avleiring og sot i motoren. Motoren sier klart fra hvis du leaner for mye, men dette er ikke skadelig så lenge effekten er under 75% av maksimum. 
  3. La motoren gå på 1.000 – 1.200 rpm inntil det er godt utslag på oljetemperatur før du gir på mer throttle for taksing. Run-up gjør du først når motoren er varm nok i henhold til sjekklisten..
  4. I fly som har variabel pitch må du alltid bevege pitch-kontrollen svært varsomt. Du kan skade motor/gir dersom du gjør for store/raske bevegelser. Det er nok å sjekke at kontrollen virker under run-up, ikke nødvendig å trekke den blå knappen helt ut og inn….
  5. Beveg alltid throttle forsiktig, tell typisk til tre når du gir på under avgang, og trekk tilsvarende rolig tilbake når du er på keypoint for landing. Også ved airwork skal throttle beveges bestemt men ikke for raskt. 
  6. Husk å magre motoren etter landing mens du takser til parkering.
Hilsen
Flyskolen