Nye sjekklister og POH for Aquila og CAP 10C

Fabrikantene for Aquila og CAP 10C har oppdatert Pilot Operating Handbooks (POH) for disse flyene.

Tilsvarende er sjekklister for Aquila og CAP 10C revidert pr. 1. mai 2018.

De nye POH’s og sjekklister kan lastes ned fra dokumentarkivet.

Flyskolen.