Driftshåndbok for Kjeller flyplass

[featured_image]
Du må logge inn for å laste ned dette dokumentet!
Download is available until [expire_date]
  • Versjon
  • Last ned 83
  • Filstørrelse 1.11 MB
  • Antall filer 1
  • Opprettet 20. mai 2022
  • Sist oppdatert 20. mai 2022

Driftshåndbok for Kjeller flyplass

Hensikten med Driftshåndboken er å beskrive regler, retningslinjer og standardiserte prosedyrer for bruk av Kjeller flyplass og nærliggende luftrom, og dermed bidra til høy sikkerhet og god trivsel for alle brukere og besøkende.
Driftshåndboken er utarbeidet av konsesjonsinnehaver Kjeller Aero Senter AS (KAS) som et supplement til de forskrifter og lover som gjelder for flyplasser og bruk av landingsplasser i Norge.
Dersom det er avvik mellom Driftshåndboken og norske lover eller forskrifter er det lovene/forskriftene som gjelder.
Den daglige driften av flyplassen ivaretas av en Flyplass-sjef med arbeidsinstruks som vist i kapittel 7 og som rapporterer til styret i KAS.
Alle brukere av den sivile delen av Kjeller flyplass plikter å gjøre seg kjent med, og følge de krav og retningslinjer som er beskrevet i Driftshåndboken. Flyplass-sjefen samt personell fra KAS og FLO/Luft har myndighet til å ilegge disiplinære reaksjoner ved brudd på bestemmelsene, ref. kapittel 6.