Rakkestad (ENRK): Fuel 91 UL ikke lenger tilgjengelig

ENRK – NOTAM angående fuel: UL 91
Det er ingen UL 91 på ENRK.
Anlegget har blitt stengt og skal fjernes på grunn av for lite salg.