Flyprisene

På spørsmål om timepriser på flyene noen gang vil bli satt ned er det følgende å si:

Timeprisene på flyene er satt ut fra «selvkost prinsippet». Det vil si at timeprisen skal dekke alle finans- og løpende driftskostnader per fly. Det vil si:

Avskrivning på flyet, service og reparasonskostnader – herunder motorbytte når det er påkrevet, olje, fuel, forsikringer, hangarkostnader, årskort og avgifter som påløper. Vi har dessverre vært nødt til å sette opp timeprisene i det siste på grunn av kraftig økning på fuelprisene. Fuelprisen er avhengig av flere faktorer hvorav oljeprisen er en. Vi kan jo håpe et fuelprisene går merkbart ned som følge av redusert oljepris og i så fall vil vi redusere timeprisene. Men husk at vi har både i fjor og i år hatt betydelige ekstrakostnader (ut over hva som var budsjettert) på MTJ og NRF, så det er ikke rom for timeprisreduksjoner med mindre som sagt fuelprisen går vesentlig ned.

Hilsen
Thore Nylund
Leder NRFK