Driftshåndboka for Kjeller Flyplass i ny utgave

Driftshåndboka for Kjeller Flyplass er kommet i ny utgave,  og vi ber alle lese nøye gjennom den, spesielt kapittelet med kommunikasjon / radiobruk.

Innføring av DA (sikkerhetsområde) i Småflyhavna er også nytt.

Den nye utgaven av Driftshåndboka finnes unner menyvalg «Flyplasssinformason» på hJemmesiden til Kjeller Aero Senter, direktelink: http://kjellerflyplass.no/driftshandbok/

Kjeller Aero Senter har tatt nye grep for å sikre at organisasjonen skal styrkes. Fra tidligere har vi Oddmar Stenhaug som tar daglig inspeksjoner på fuel anlegget, uteområder pluss en masse praktiske oppgaver som må gjøres.

For å styrke den operative delen, er KAS svært glad for å ha knyttet til oss Christian Falck. Christian kjenner miljøet på Kjeller svært godt, er aktiv pilot og instruktør, spesielt i acro og veteranmiljøet. Christian er mye til stede på Kjeller og har vært en «sidekicker» til KAS i mange år og har tidligere sittet i KAS´ styre.

Christian vil spesielt følge opp at operative prosedyrer blir fulgt, sende ut informasjon om eventuelle endringer og annet av operativ interesse.

Neste uke (Uke 21) vil Forsvaret lete etter forurensning i bakken på lik linje med det de gjorde for noen år tilbake. Det vil bli noen hull i Småflyhavna, i området rundt Safirhangaren. Alt skal være ferdig på en dag, bortsett fra asfaltering.  Utover i uka vil de grave langs rullebanen, så vær oppmerksom på at det kan står en gravemaskin på skulderen.

Torsdag 26. mai blir det filmkveld på Kjeller med Top Gun II. Spennende arrangement som dere absolutt bør delta på. Flyene på tarmarc må flyttes på slik at denne er tom.

Med vennlig hilsen
Per Inge Evensen       
Kjeller Aero Senter AS
 

OBS: Vi har lagt en kopi av Driftshåndboka i Dokumentarkivet, og du finner og kan laste den ned under menyvalg «Flyving og navigasjon», eller ved å klikke på denne linken: