PPR på Hamar flyplass – Stavsberg

Fra 01.06.2020 tok vi i bruk myPPR ved Hamar flyplass. 

PPR søker du da gjennom www.myPPR.no. Tillatelse gis som standard automatisk og umiddelbart, men dette vil løpende styres av forholdene.  

På www.myPPR.no  finner du også informasjon rundt regelverk, priser osv, lokal NOTAM osv.

Informasjon finner du også på www.hamarlufthavn.no

Endring i regelverk

Det er gjort mindre presiseringer i dokumentet.

OBS! Legg også merke til avgift ved bruk av banelys. Dette gjelder alle brukere, også de som har årskort, klubbfly osv.

Mvh
Glenn Simon Storsveen
Innlandet luftsportssenter AS.