Bli medlem i Landsforeningen for Luftfartøyvern.

Av Morten S. Haave
Dette er  en liten anmodning om støtte til Landsforeningen da vi dessverre ikke er synlig ved Flydagen mfl i år. Vi arbeider likevel ufortrødent videre og håper våre unike veteranfly igjen kan vises frem for publikum og at fredning, luftfartshistorien og Kjeller flyplass etter hvert kan sikres.

Kontingenten er kr. 50,- for enkeltmedlemmer. Vi arbeider bla. for avgiftsfritak og momsfritak på deler og komponenter, samt for arbeid utført i utlandet.

Medlemskontingenten går direkte til arbeidet med Verneplanen (for fredning og søknader om tilskudd), deltagelse i Kulturvernforbundet, deltagelse i Kulturminnedagene og til dialog med Riksantikvar, politikere, myndigheter, sentralt og regionalt, andre frivillige organisasjoner, og ikke minst våre museer for et tettere samarbeid.

Viktige verneobjekter vi ber om fredning av som kulturminne og støtte til er bla: Gloster Gladiator 423 og Spitfire PL 258. Listen vil ellers omfatte fly, seilfly og helikoptre, benyttet sivilt og militært der luftfartøyene er toneangivende i bruk, funksjon eller teknologi.

Vi bidrar også i etableringen av et levende nasjonalt Luftfartøyvernsenter på Kjeller. 

Norges Luftsportforbund er assosierte medlemmer i Kulturvernforbundet og støtter bla. opp om virksomheten til Luftfartøyvernet tuftet på «The Phoenix diploma» fra FAI.

Personlig medlemskap i LFL koster 50,- kr/år. Innmelding skjer ved innbetaling til Bankkonto/Vipps. Bankkonto: 1503.83.40635 / Vipps #129188, «Landsforeningen for Luftfartøyvern», Husk å oppgi navn og adresse, evt. mailadresse og telefonnummer