Les dette før du flyr, og merk deg hovedbudskapet, som er

«Husk spacing – melde tydelige – bruke alle lys – og ikke minst lytt etter eventuell beskjed fra AFIS»:

Enkelte ganger opplever man at det kan være vanskelig å få utført jobb i andre enden av flystripa.

Hvis det er gråvær så er det vanskelig å se fly på finalen eller bakken bane 30 for personell som skal krysse Rwy ved terskel bane 12. Der blir det en del venting for å krysse banen i en veldig hektisk hverdag.

Vi vil oppfordre alle til å bruke lys og holde nok spacing så arbeidsbiler kan krysse veien på en trygg måte og unngå for mye venting ved terskel 12,  

Ellers så opplever noen som skal fly at tårnet ber fartøysjefer vente med Touch-and-go når det er militære operasjoner, og det sendes også NOTAM ved testflygning av F-16.

Dette er fordi dette er en meget krevende operasjon som innebærer mye koordinering via Oslo Approach/Røyken, Gardermoen TWR og Kjeller med F-16 og brann/redning for baneinspeksjon etc. + vaktsoldater som skal dirigere trafikk i Storgata.

Ikke alt høres på 119.1 – Det meste foregår på en annen frekvens og tlf. direktelinje, og det er vanligvis kun èn person i tårnet.

Happy landings.

NB: Feiebilen har også en jobb å gjøre før F-16 operasjoner.

Med vennlig hilsen / Best regards,
Herman Døhlen
Kjeller TWR