Innkalling til ordinært årsmøte i Nedre Romerike Flyklubb 2024

Innkalling til ordinært årsmøte i Nedre Romerike Flyklubb onsdag 20. mars 2024 kl. 19:00 med foreløpig saksliste.

Merk at fristen for å sende inn saker som ønskes behandlet på årsmøtet er onsdag 6. mars 2024, og at møtet holdes på Teams. Teamslink sendes ut i forkant av årsmøtet.