Formasjonsflyging – Vedlegg for Piper Cub og SAAB Safir

VEDLEGG 1 – PIPER CUB:
Dette vedlegget dekker operative forhold i formasjonsflyging med Piper Cub (J3, PA19 mfl). Flyklubber som bruker Cub kan evt oppdatere dette slik at det er tilpasset lokale forhold og klubbens SOP.

 

VEDLEGG 2 – SAAB SAFIR:
Dette vedlegget dekker operative forhold for formasjonsflyging med SAAB SAFIR. Flyklubber som bruker SAFIR bør oppdatere dette vedlegget slik at det er tilpasset lokale forhold og klubbens SOP.