Questionnaire LN-NRO

Spørreskjema som fylles ut og tas med til instruktør når man skal fly utsjekk.