Klubbhåndbok

Denne håndboka beskriver, sammen med NRFs SOP, hvordan Nedre Romerike Flyklubb skal drives.

Oppdatert til versjon 18 pr. 16.04.2024:
Oppdatert vedlegg 4 (Medlemmer av styrets
hoved- og varamedlemmer, iht. valg under
årsmøtet 2024)
 
Oppdatert til versjon 17 pr. 13.04.2023:
Oppdatert vedlegg 4 (Medlemmer av styrets
hoved- og varamedlemmer, iht valg under
årsmøtet 2023)
 
Oppdatert til versjon 16 pr. 01.04.2022:
Oppdatert Vedlegg  4  i henhold til valg på årsmøtet 2022.
 
Oppdatert til versjon 15 pr. 05.05.2021:
Oppdateringer i hht årsmøte 2021
Diverse småjusteringer
Revidert Lov basert på NIF mal for klubblover
Kopiert inn oppdatert Lov for NRF
Oppdatert medlemmer av kontrollkom.
 
 

myWebLog – Brukerveiledning for mobiltelefon

myWebLog har lansert en ny løsning beregnet for mobiltelefon. Denne erstatter den gamle iOS-appen, samtidig som den også kan brukes på Android-telefoner. Adressen til «telefonappen» er app.myweblog.se

Merk at dette er den første versjonen både av «appen» og av brukerveiledningen, slik at man må regne med oppdateringer etter hvert som man vinner erfaring. Derfor er man også interessert i tilbakemeldinger hvis man oppdager noe som mangler, eller som ikke virker som forventet.

Sjekkliste typeutsjekk-solosjekk-utg2

Spørreskjema for typeutsjekk og soloutsjekk.

Skjemaet er en kopi av det som finnes i elevhåndboken, kapittel 9.

(Kap9-Vedlegg A-questionnaire typeutsjekk-solosjekk-utg2)

SOP Acrogruppen NRF rev 2

Standard Operasjons Prosedyrer for utøvelse (SOP) av akroflyging i Nedre Romerike Flyklubb (NRF) er utgitt av NRF Akrogruppe. Dokumentet er utarbeidet for å innfri krav til en sikker og standardisert bruk av akroflyene Cap 10 og Saab Safir 91B i NRF slik at all utførelse foregår i henhold til vedtekter og reglement i NRF og NAK samt forskrifter i BSL og JAR.