ETTER ULYKKEN

Artikkelen ble skrevet av advokat Sigmund Sandall i 2010. Den er ajourført i 2020 med gjeldende regelverksreferanser av rådgiver i Norges Luftsportforbund, Torkell Sætervadet.