Klubb-PFT 2024

Innhold i dokumenet:

  1. Om Klubb PFT
  2. NRF og KAS info
  3. NRF DTO info
  4. Forlengelse av rettigheter
  5. Nytt mhtforskrifter og AIC
  6. Ulykker og hendelser motorflyi Norge
  7. Gjennomgang hendelser i NRF
  8. Ulykkesstatistikk fra EASA
  9. Hovedtema 2024 Tap av kontroll-Loss ofControl In flight