Operasjonsmanual – NRFV

Dokumentet beskriver krav til utsjekk og kontinuitet for instruktører og piloter til overnevnte fly. Videre omhandles operativ informasjon, regler, prosedyrer og begrensninger for bruk av flyene.

Revisjon 2, datert 08.08.23