Operasjonsmanual – NRFV

Dokumentet beskriver krav til utsjekk samt andre operative forhold rundt drift av veteranflyene.

Versjon 1, datert 25.07.22