Årsmøte

Når

23.03.2022    
19:00 - 21:00

Det avholdes ordinært årsmøte ifølge klubbens lover § 10 onsdag 23. mars 2022 kl.19.00. 

Innkalling og dokumenter vil bli publisert  i henhold til de frister som gjelder ifølge klubbens lover.

Adgang på årsmøtet har alle klubbens medlemmer, også de som ikke har stemmerett. Hvorvidt andre personer kan få være tilstede, avgjøres ved avstemming på årsmøtet, jfr. § 10. For å ha stemmerett, må et medlem ha fylt 15 år, ha vært medlem i minst en måned og ikke skylde forfalt kontingent, jfr. § 4 og § 5.