Årsmøte

Når

22.03.2023    
19:00 - 20:15

Arrangementstype

Det avholdes ordinært årsmøte ifølge klubbens lover § 10 onsdag 22. mars 2023 kl.19.00. 

Innkalling, saksliste og sakspapirer kan lastes ned fra Dokumentarkivet ved å klikke på linken nedenfor.

Adgang på årsmøtet har alle klubbens medlemmer, også de som ikke har stemmerett. Hvorvidt andre personer kan få være til stede, avgjøres ved avstemming på årsmøtet, jfr. § 10. For å ha stemmerett, må et medlem ha fylt 15 år, ha vært medlem i minst en måned og ikke skylde forfalt kontingent, jfr. § 4 og § 5.

Møtet arrangeres på Teams. Link til møtet vil bli sent som epost.