Årsmøte

Date/Time
Date(s) - 22.03.2023
19:00 - 21:00

Categories No Categories


Det avholdes ordinært årsmøte ifølge klubbens lover § 10 onsdag 22. mars 2023 kl.19.00. 

Innkalling og dokumenter vil bli publisert i henhold til de frister som gjelder ifølge klubbens lover.

Adgang på årsmøtet har alle klubbens medlemmer, også de som ikke har stemmerett. Hvorvidt andre personer kan få være til stede, avgjøres ved avstemming på årsmøtet, jfr. § 10. For å ha stemmerett, må et medlem ha fylt 15 år, ha vært medlem i minst en måned og ikke skylde forfalt kontingent, jfr. § 4 og § 5.