Møte med Oslo App

Når

11.03.2015    
19:00 - 22:00

Hvor

Kjeller flyplass
Småflyhavna, Kjeller, 2007

Oslo APP kommer på besøk.

Representanter fra Røyken Kontrollsentral til et møte for å gå gjennom aktuelle tema rundt bruk av luftrom og tilhørende radioprosedyrer.

KFF’s lokaler.