Formasjonsflyging – Vedlegg for Piper Cub og SAAB Safir

VEDLEGG 1 – PIPER CUB:
Dette vedlegget dekker operative forhold i formasjonsflyging med Piper Cub (J3, PA19 mfl). Flyklubber som bruker Cub kan evt oppdatere dette slik at det er tilpasset lokale forhold og klubbens SOP.

 

VEDLEGG 2 – SAAB SAFIR:
Dette vedlegget dekker operative forhold for formasjonsflyging med SAAB SAFIR. Flyklubber som bruker SAFIR bør oppdatere dette vedlegget slik at det er tilpasset lokale forhold og klubbens SOP.

Treningsprogram – akroflygingsrettighet

Dette treningsprogrammet er utarbeidet av Norges Luftsportforbund (NLF) Motorfly-seksjonen ved akroutvalget. Sammen med organisasjonshåndbok, treningshåndbok og de øvrige treningsprogrammene som den enkelte motorflyskole til enhver tid benytter, utgjør dette treningsprogrammet NLF Motorflyseksjonens skolehåndbok.

Versjon 1.1 05.05.2021