Distraksjon og Loss of control.

Dokumentasjon fra klubbkvelden 1.2.2018

Hensikt med denne klubbkvelden var å gjennomgå offisielt kjent informasjon fra SHT vedrørende aktuellee ulykker, og gi anledning til å stille spørsmål og diskutere etter behov.

Det ble satt fokus på temaene «Distraksjon» og «Loss of Control in Flight»

VFR into VMC

Tap av visuelle referanser (VFR into IMC) er den ulykkeskategorien som har høyest sannsynlighet for fatal utgang, men som også kan unngås med riktige holdinger og god planlegging.

Dokumentasjon fra klubbkvelden 7.12.2017