Årsmøte

Når

24.03.2021    
19:00 - 21:00

Det avholdes ordinært årsmøte ifølge klubbens lover § 10 onsdag 24. mars 2021 kl.19.00. På grunn av koronasituasjonen vil dette årsmøtet bli gjennomføres som nettmøte, og link til møtet ligger i innkallingen. Husk å bruke fullt navn ved pålogging til møtet slik at vi får registrert de stemmeberettigede.

Innkalling og saksdokumenter til årsmøtet kan lastes ned fra Dokumentarkivet, menyvalg Flyklubben > Årsmøtedokumenter > Årsmøtet 2021.
Husk at du må være logget inn for å tilgang til dokumentene.

Adgang på årsmøtet har alle klubbens medlemmer, også de som ikke har stemmerett. Hvorvidt andre personer kan få være tilstede, avgjøres ved avstemming på årsmøtet, jfr. § 10. For å ha stemmerett, må et medlem ha fylt 15 år, ha vært medlem i minst en måned og ikke skylde forfalt kontingent, jfr. § 4 og § 5.