Halehjulsutsjekk – noe å tenke på?

Programmet for halehjulsutsjekk benyttet ved NRF er oppdatert og omarbeidet til NLF standardformat og legges nå inn i elektronisk i TMS sammen med to nye questionnaires. Dermed implementeres skoleprogrammet i NLF Motorflyseksjonens skolehåndbok og tilbys som et standardisert utdanningsopplegg til alle flyklubber tilsluttet NLF.

Målsetningen med programmet er å sikre et høyt kvalitetsmessig kunnskaps- og ferdighetsnivå hos halehjulspiloter for dermed å redusere antall ulykker og hendelser under avgang og landinger med halehjulsfly. Dette programmet tilfredsstiller også EASA krav til «Differences training» for halhjulsfly iht  GM1 FCL.700. Se arkivet  for treningsprogrammet, samt questionnaire for teori og questionnaire for modellutsjekk Cub.

Å ta halehjulsutsjekk er en fin måte å utvide sine rettigheter og forbedre sine flyferdigheter, og det gir også nødvendig grunnlag for å fly veteranfly og akro-fly. Ta kontakt med en instruktør om du ønsker mer informasjon.

Alle klubbens piloter med halehjulsutsjekk anbefales å gjennomgå og fylle ut de to questionnaires som en nyttig gjennomgang av sine teoretiske kunnskaper vedrørende halehjulsflyging og Piper Cub i forbindelse med årets klubb PFT. Her vil det fremkomme viktig og nyttig informasjon og erfaring vi ønsker å dele med dere alle som opererer halehjulsfly.